Amateurkunstensector


De amateurkunstensector is een zelfstandig beleidsdomein binnen het Vlaamse cultuurbeleid. Sinds 2000 ondersteunt de Vlaamse overheid de amateurkunsten via het Decreet betreffende de Amateurkunsten. De sector heeft een uniek DNA waarmee ze zich onderscheidt van andere culturele domeinen.

Eigen aan de amateurkunsten is het samengaan van een artistieke, sociale en educatieve component. Dat betekent dat de deelnemers en organisatoren van een amateurkunstenactiviteit zich in meer of mindere mate focussen op creatie en creativiteit, mensen samenbrengen en een leeromgeving creëren.

Amateurkunsten vinden hierdoor vaak plaats op de snijlijn met andere domeinen binnen en buiten de cultuursector, waaronder kunsten en erfgoed, kunst- en cultuureducatie, onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, welzijn en zorg, de jeugdsector en het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Het Amateurkunstendecreet van 2000 erkent negen landelijke amateurkunstenorganisaties, elk voor een bepaalde discipline. Deze organisaties stimuleren, informeren, adviseren, ondersteunen en begeleiden amateurkunstenaars over heel Vlaanderen en Brussel.  

BREEDBEELD

Foto, film multimedia

Kunstwerkt

Beeldende kunst

VLAMO

Instrumentale muziek

VI.BE

Niet-klassieke muziek

Koor&Stem

Vocale muziek

Muziekmozaïek

Folk & jazz

Creatief schrijven

Letteren

Danspunt

Dans

OPENDOEK

Theater

Ook lokaal cultuurbeleid ondersteunt amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen in hun stad op gemeente. De steden Brussel en Antwerpen ontwikkelden een eigen amateurkunstenwerking. In Brussel profileert Zinnema zich als open talentenhuis en in Antwerpen creëerde Fameus een creatieve broedplaats voor amateurkunstenaars.

Tot slot is De Federatie de sectororganisatie die de negen landelijke amateurkunstenorganisaties verenigt, vertegenwoordigt en informeert. OP/TIL stimuleert cultuur in alle richtingen. Het steunpunt verbindt spelers uit de brede cultuursector, waaronder ook de amateurkunsten.

Volg De Federatie op sociale media: