Op naar lokale verkiezingen

Inspiratie


In elke stad, gemeente, dorp wonen amateurkunstenaars. Zij bruisen van goesting en willen zich creatief uiten. Daar kan een lokaal ondersteunend kunstenbeleid zeker bij helpen.

Met de lokale verkiezingen van 2024 in het vooruitzicht kroop de voltallige sector in de pen. De negen amateurkunstenorganisaties bundelen de krachten om concrete aanbevelingen te formuleren rond drie speerpunten die ze illustreren met tal van good practices.

Hopelijk inspireert het jouw bestuur om het amateurkunstenbeleid verder aan te scherpen en structurele engagementen aan te gaan. Wij supporteren alvast voor een mooi samenspel tussen besturen en lokale amateurkunstenaars met duurzame resultaten tot gevolg.

Zichtbaarheid

De meeste amateurkunstenaars willen optreden, spelen, gezien, gehoord, gelezen en/of bewonderd worden. Ze zijn op zoek naar communicatiekanalen, een publiek en erkenning.

Infrastructuur

Amateurkunstenaars hebben in hun directe omgeving een plek nodig om (samen) artistiek bezig te zijn. Onderzoek en benut alle mogelijkheden, ook minder voor de hand liggende.

Samenwerking

De lokale beleidsmaker of cultuurprofessional is goud waard als bruggenbouwer. Hij/zij kan de neuzen in dezelfde richting zetten om trajecten aan elkaar te rijgen.

Concrete aanbevelingen

Omarm lokale kunstenaars door hen zichtbaarder te maken en eervol te benoemen.

Streef naar een meerjarenplan dat alle (boven)lokale noden in kaart brengt en gefaseerd oplossingen aanreikt.

Heb aandacht voor talentontwikkeling en draag er zorg voor. Zie het als een gedeelde verantwoordelijkheid van verengingen, koepels, cultuurdiensten en (deeltijds kunst)onderwijs. Verwijs door waar nodig.

Erken de rijkheid en diversiteit van amateurkunsten door oog te hebben voor alle disciplines, alle organisatievormen en alle opleidingsniveaus.

Er komen heel wat klimaat- en energiedoelstellingen op ons af. Schuif de hoge kosten niet af op de zaalgebruiker, maar investeer zelf in duurzame renovatiewerken.

Betrek het reguliere onderwijs bij je amateurkunstenbeleid.

Word ambassadeur voor je lokaal talent, voor jouw lokale helden. Benoem hun waarde telkens opnieuw en open deuren voor extra speel- en toonkansen.

Ondersteun speelkansen in de open ruimte voluit en maak het aanvragen van vergunningen zo eenvoudig en beperkt mogelijk.

Verken en verdiep de samenwerking tussen lokale amateurkunstenaars en academies. Kom tot gemeenschappelijke doelstellingen.

Trek bij contracten, verzekeringen en veiligheid, de kaart van verenigingen en kunstbeoefenaars. Bemiddel waar nodig. Haal de last naar beneden waar het kan.

Breedbeeld

Foto, film multimedia

Kunst Werkt

Beeldende kunst

Vlamo

Instrumentale muziek

VI.BE (Poppunt)

Niet-klassieke muziek

Koor & Stem

Vocale muziek

Muziekmozaïek

Folk & jazz

Creatief schrijven

Letteren

Danspunt

Dans

OPENDOEK

Theater

Volg De Federatie op sociale media: