amateurkunsten in Vlaanderen

- een grootschalig onderzoek

Onderzoeksrapporten


In 2008 werd de amateurkunstensector in Vlaanderen een eerste maal uitvoerig in kaart gebracht op basis van een grootschalig bevolkingsonderzoek en een online enquête afgenomen bij de leden/geregistreerde geïnteresseerden van de negen amateurkunstenorganisaties. Het resultaat daarvan kan je nog steeds nalezen in de publicatie “Amateurkunsten in beeld gebracht” (Vanherwegen, Siongers, Smits, Vangoidsenhoven, Lievens & Elchardus, 2009). 

In 2019 voerde de vakgroep sociologie van UGent onder leiding van prof. dr. John Lievens opnieuw een breedschalige bevolkingsbevraging uit naar amateurkunsten in Vlaanderen. Tegelijk werd opnieuw de achterban van de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties bevraagd, wat resulteerde in een ledenonderzoek. De hoofdconclusies van beide rapporten werden samengevat in de publicatie DIT DOET ME WAT – amateurkunsten in Vlaanderen. Heb je interesse in de onderzoeksrapporten van UGent?

Gratis gedrukte versie

Heb je graag een gedrukte versie per post? Dat kan! Via deze knop ga je naar een formulier waarmee je gratis een gedrukt exemplaar kan aanvragen.

Leeswijzer bij het ledenonderzoek:

‘Vergelijkend rapport van de negen amateurkunstenorganisaties’

In het vergelijkend rapport worden de resultaten weergegeven van de bevraging uit 2019 bij de negen overkoepelende amateurkunstenorganisaties in Vlaanderen, die telkens focussen op een specifieke artistieke praktijk. Volgende organisaties werkten mee aan het onderzoek:

BREEDBEELD

Foto, film multimedia

Kunstwerkt

Beeldende kunst

VLAMO

Instrumentale muziek

VI.BE

Niet-klassieke muziek

Koor&Stem

Vocale muziek

Muziekmozaïek

Folk & jazz

Creatief schrijven

Letteren

Danspunt

Dans

OPENDOEK

Theater

Dit onderzoeksrapport schetst de resultaten van het gemeenschappelijk deel van de vragenlijst. Per amateurkunstenorganisatie bestond de vragenlijst ook uit een specifieke vragenlijst met organisatiespecifieke vragen. Een rapport met de eigen resultaten voor de gemeenschappelijke vragen alsook de organisatiespecifieke vragen werd aan elke amateurkunstenorganisatie bezorgd. Deze rapporten zijn niet openbaar, maar opgevraagd worden bij de respectievelijke amateurkunstenorganisaties. Het staat hen vrij om deze rapporten al dan niet door te geven. 

Wie werd bevraagd?

Aan elke organisatie werd gevraagd om tussen maart en mei 2019 een websurvey af te nemen bij aangesloten leden en sympathisanten. De amateurkunstenorganisaties namen elk een toevalssteekproef van ongeveer 2500 personen uit hun adresbestanden. De samenstelling van de adresbestanden van de amateurkunstenorganisaties is onderling verschillend en vaak ook anders dan 10 jaar geleden. Veel organisaties werken niet meer met vaste lidmaatschappen, waardoor er nu ook meer ‘losse’ contacten zijn opgenomen in de adresbestanden.Hoewel we dus vaak kortweg verwijzen naar ‘het ledenonderzoek’ (in tegenstelling tot het bevolkingsonderzoek) moeten we in het achterhoofd houden dat het niet steeds leden zijn die bevraagd werden.

Waarmee moet je rekening houden bij het lezen of overnemen van deze resultaten?

  1. De resultaten in dit vergelijkende rapport zijn niet steeds van ‘leden’ van de amateurkunstenorganisaties (niet alle organisaties hebben immers leden). De bereikte doelgroep in de online enquête zijn dan ook mogelijks personen die slechts éénmalig, of via deelname aan een event, betrokken zijn bij de organisatie. Het adressenbestand van Danspunt bestaat voornamelijk uit dansdocenten, choreografen en verantwoordelijken van dansgroepen- en dansscholen. Deze mensen kunnen professioneel met dans bezig zijn. Zo zijn er heel wat professionele dansdocenten of choreografen die lesgeven aan of werken met amateurs.
  2. De algemene respons in dit onderzoek lag op 29%, maar de respons per organisatie verschilt. Voor Creatief Schrijven en Poppunt (VI.BE) ligt de respons onder 20%, waardoor de resultaten minder betrouwbaar zijn.
  3. Poppunt kreeg extra taken als organisatie en gaat sedert 2020 verder onder de naam VI.BE.
  4. Het Forum voor Amateurkunsten, opdrachtgever van het onderzoek, zette eind 2019 zijn activiteiten stop. OP/TIL nam deze taakstelling van het Forum over. 
  5. Wil je graag resultaten overnemen? Dat mag, mits je verwijst naar dit onderzoeksrapport en de auteurs.
  6.  Twijfel je over hoe je de resultaten moet lezen of interpreteren, neem dan zeker contact op met OP/TIL (benedikte.de.vos@cultuuroptil.be) of De Federatie (barbara.delft@defederatie.org). Zij kunnen je helpen of zullen je doorverwijzen naar de betrokken amateurkunstenorganisaties of met de onderzoekers.

Volg De Federatie op sociale media: