FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Nieuwe regelgeving internationale projecten amateurkunsten van kracht vanaf 1 februari 2019

De projectregelgeving voor amateurkunsten wijzigt en vereenvoudigt vanaf 1 februari 2019. Met de nieuwe regelgeving wil de Vlaamse overheid het internationale amateurkunstenbeleid in Vlaanderen sterker uitbouwen.

Gloednieuwe site over hoe amateurkunsten en deeltijds onderwijs elkaar kunnen versterken

Meer en betere samenwerking tussen deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten. Een wensdroom die niet zo nieuw is, maar wel nog altijd actueel! Welke vormen van samenwerking zijn relevant? Waar zitten win-wins zonder je eigenheid op te geven? We willen bruggenbouwers inspireren en aanmoedigen om verder te experimenteren. Daarom, deze gloednieuwe site.

VERSLAG van de KUNST BUITEN-sessies 2018

Drie locaties (Sint-Niklaas, Waregem, Turnhout) en in totaal 71 vertegenwoordigde steden en gemeenten. De KUNST BUITEN! sessies staan synoniem voor een vat vol lokale inspiratie en actieve netwerking. Blik samen met ons terug op deze fijne sessies via onze beeldverslagen, video's en presentaties.

Nieuw steunpunt (boven)lokaal cultuurwerk

Het decreet bovenlokaal cultuurwerk is intussen een feit. Ook het uitvoeringsbesluit werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Concreet voorziet het decreet in drie instrumenten om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:
§ meerjarige projectsubsidies voor transversale projecten
§ de oprichting van een steunpunt bovenlokale werking
§ werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingen (IGS)

Nieuw onderzoek naar kunst in de vrije tijd van start

Het is al 10 jaar geleden dat het onderzoek ‘Amateurkunsten in beeld gebracht’ werd gelanceerd. Hoog tijd dus voor een vervolg. En dat komt er. Midden 2019 mogen we de eerste resultaten verwachten op vragen als: wie beoefent kunst in de vrije tijd? Welke opleiding volgen amateurkunstenaars? Wat drijft hen of waarom haakt men af? Welke invloed heeft de digitale wereld rond om ons? Welke ondersteuning wordt verwacht?

Wat na de Week van de Amateurkunsten?

De landelijke Week van de Amateurkunsten kende haar laatste editie in 2018. Voortaan kies je als kunstenaar of organisator gewoon zelf het beste moment om je kunst aan het publiek te tonen.

Geen Forum zonder geweldige sector! Merci!

12 jaar lang waren de negen amateurkunstenorganisaties onze belangrijkste doelgroep, onze fijnste sparring partners, onze bron van inspiratie en feedback!
Al dat fijn volk bij de amateurkunstenorganisaties, alle ex-collega's én alle partners van de voorbije jaren willen we met veel liefde bedanken voor de mooie samenwerking.

Amateurkunsten sluiten aan bij De Federatie

Sinds vrijdag 26 oktober maken de amateurkunsten volwaardig deel uit van belangenbehartiger De Federatie. Tijdens de Algemene Vergadering van De Federatie maakten deze twee krachtige sectoren hun relatie officieel: het staat nu zwart op wit in de statuten. En daar kwam ook een feestje van...

DEZE WEBSITE KRIJGT GEEN UPDATES MEER - BLIJF OP DE HOOGTE VIA...

Op de hoogte blijven rond amateurkunsten? Volg dan de kanalen van De Federatie en van het Steunpunt Bovenlokale Cultuur.

hou mij op de hoogte via nieuwsbrief amateurkunsten

met de steun van de vlaamse overheid
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN