FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Gezocht: stafmedewerker (focus: amateurkunsten)

Wil jij de ploeg van De Federatie komen versterken én je volop smijten voor de 2 miljoen amateurkunstenaars en hun 9 landelijke ondersteuningsorganisaties?

Amateurkunsten sluiten aan bij De Federatie

Sinds vrijdag 26 oktober maken de amateurkunsten volwaardig deel uit van De Federatie. Tijdens de Algemene Vergadering van De Federatie maakten deze twee krachtige sectoren hun relatie officieel: het staat nu zwart op wit in onze statuten. En daar kwam ook een feestje van...

Nieuw onderzoek naar kunst in de vrije tijd van start

Het is al 10 jaar geleden dat het onderzoek ‘Amateurkunsten in beeld gebracht’ werd gelanceerd. Hoog tijd dus voor een vervolg. En dat komt er. Midden volgend jaar mogen we de eerste resultaten verwachten op vragen als: wie beoefent kunst in de vrije tijd? Welke opleiding volgen amateurkunstenaars? Wat drijft hen of waarom haakt men af? Welke invloed heeft de digitale wereld rond om ons? Welke ondersteuning wordt verwacht? Enzovoort, enzovoort.

Nieuw steunpunt (boven)lokaal cultuurwerk

Het decreet bovenlokaal cultuurwerk zit intussen in de laatste rechte lijn. Het uitvoeringsbesluit komt nog dit (late) najaar op de Vlaamse regering. Concreet voorziet het decreet in drie instrumenten om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:
§ meerjarige projectsubsidies voor transversale projecten
§ de oprichting van een steunpunt bovenlokale werking
§ werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingen (IGS)

Ann Overbergh nieuwe algemeen directeur Kunstenpunt

Ann Overbergh (40) wordt vanaf 1 januari 2019 de nieuwe algemeen directeur van Kunstenpunt. Ze volgt daarmee Felix De Clerck op.

Kunstkuur stimuleert scholen om, samen met academies en lokale partners, in te zetten op kunsteducatie

Je muzische vorming op school een boost geven en/of cultuur integreren in zowat alle lesvakken? De overheid gelooft in de meerwaarde ervan en voorziet daarom vanaf september 2019 budget en begeleidingsuren via Kunstkuur.

Een nieuw verhaal voor het Forum voor Amateurkunsten

De jaarlijkse subsidie voor het Forum voor Amateurkunsten wordt stopgezet vanaf 1 januari 2019. Een grote ommezwaai, maar niet geheel onverwacht. Het Vlaamse Regeerakkoord stelde nl. dat culturele steunpunten tegen het licht moesten worden gehouden, om overlap in taken te vermijden. Bovendien vindt deze regering overheidssteun voor belangenbehartigers niet vanzelfsprekend. Het Forum voor Amateurkunsten kwam zo twee keer in het vizier. De voorbije maanden timmerden team en bestuur aan een nieuw toekomstpad. Een deel van de opdrachten wordt overgedragen naar een nieuwe steunpunt bovenlokaal cultuurwerk. Beleid en belangenbehartiging komen onder de vleugels van De Federatie, aanspreekpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

SLIM GEREGELD. Wegwijzer voor lokale besturen om reglementen te upgraden.

Stugge erkenningsprocedures voor verenigingen, archaïsche subsidiereglementen, en dus veel administratieve overlast voor verenigingen én de lokale administratie… Klinkt bekend? SLIM GEREGELD zet je op weg naar vlotte, flexibele en gebruiksvriendelijke reglementen en ondersteuning?

Koor&Stem vzw zoekt een nieuwe directeur (m/v)

Koor&Stem ondersteunt koren en zangers, brengt zingende mensen samen, promoot het koorleven en doet dat met een open vizier en frisse blik op de toekomst. Momenteel is de organisatie op zoek naar een directeur. Wil jij graag de organisatie komen versterken? Solliciteren kan tot en met 10 december.

Ga aan de slag met jouw lokale, muzikale helden!

Op vrijdag 26 april 2019 organiseert Poppunt samen met iedereen in Vlaanderen en Brussel die het wil horen de vierde editie van Lokale Helden. Goesting om je eigen Lokale Helden-evenement te organiseren? Poppunt zorgt voor inspiratie, de nodige praktische begeleiding en voor een stevige nationale communicatiecampagne!

Kiezen lokale besturen voor kunst? Tips om nog eens aan de kar te duwen.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Een belangrijke periode breekt aan, voor de nieuwe bestuursploegen van steden en gemeenten én voor burgers die inhoudelijk hun stem willen laten horen. Tips om je cultuurboodschap extra in de verf te zetten en van kunstbeoefening sàmen een hot topic te maken komende legislatuur!

Oproep Fedasil

Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers lanceert een oproep om projecten in te dienen voor 2019. Ze onder meer op zoek naar projecten die de deelname van asielzoekers aan het maatschappelijke leven verhogen.

oproep culturele samenwerking Vlaamse gemeenschap en Duitstalige gemeenschap

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest vindt eenmaal per kalenderjaar een gezamenlijke projectoproep plaats. Het doel van de gezamenlijke projectoproep is het bevorderen van culturele samenwerking. De oproep staat open voor de culturele operatoren uit de twee gemeenschappen.

HET WARMSTE ORKEST

Een orkest voor én door vrouwen. Daarmee gaat VLAMO in samenwerking met Think Pink de strijd aan tegen borstkanker. Met drie concerten in het najaar willen we onze bijdrage leveren tijdens de Warmste Week. Het orkest krijgt stilaan vorm en ook de dirigente is bekend, namelijk Mieke de Meyer.

seminarie conflict matters in arts & culture - 18 december - antwerpen

Het debat over dekolonisering en democratisering van de kunsten verhit de kunsten- en culturele sector. Vanuit de idee ‘Conflict Matters’ omarmen en organiseren we in dit seminarie de discussie, het debat en het meningsverschil als hefboom om het transitieproces van de sector te versterken. Vandaag wordt op een gepolariseerde manier met conflict omgegaan waardoor velen onder ons begrijpelijk een conflictmoeheid ervaren. Maar Conflict does matter, is constructief, geeft impulsen aan de praktijk en zorgt voor een continuë vernieuwing.

hou mij op de hoogte via nieuwsbrief amateurkunsten

met de steun van de vlaamse overheid
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN