FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Oproep aan alle academies. Binnen welke contouren geven jullie vorm aan de 'alternatieve leercontext'?

De link tussen deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten krijgt meer dan ooit aandacht. Onder meer via de alternatieve leercontext wil de Vlaamse overheid de samenwerking tussen beide sectoren stimuleren. Een regel op papier, vergt heel wat aanpassingen op de werkvloer. Daar is de amateurkunstensector zich sterk van bewust. Daarom zijn we op zoek naar bestaande 'toetsingsinstrumenten' en 'afsprakennota's'. Kan jij ons helpen?

Nieuw steunpunt (boven)lokaal cultuurwerk

Het decreet bovenlokaal cultuurwerk zit intussen in de laatste rechte lijn. Het uitvoeringsbesluit komt nog dit (late) najaar op de Vlaamse regering. Concreet voorziet het decreet in drie instrumenten om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:
§ meerjarige projectsubsidies voor transversale projecten
§ de oprichting van een steunpunt bovenlokale werking
§ werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingen (IGS)

Kunstkuur stimuleert scholen om, samen met academies en lokale partners, in te zetten op kunsteducatie

Je muzische vorming op school een boost geven en/of cultuur integreren in zowat alle lesvakken? De overheid gelooft in de meerwaarde ervan en voorziet daarom vanaf september 2019 budget en begeleidingsuren via Kunstkuur.

SCHRIJF IN voor een KUNST BUITEN!-sessie 2018 en verneem meer over het nieuwe steunpunt

Met de KUNST BUITEN!-sessies in Sint-Niklaas, Waregem en Turnhout bieden we lokale besturen een routekaart om lokaal artistiek talent te ondersteunen en de beleidsvoering (flexibel) af te stemmen op de actuele noden. Ook subsidies voor bovenlokale projecten komen aan bod, en je verneemt er de laatste nieuwtjes over het nieuwe steunpunt. Kies je sessie en schrijf gauw in!

Een nieuw verhaal voor het Forum voor Amateurkunsten

De jaarlijkse subsidie voor het Forum voor Amateurkunsten wordt stopgezet vanaf 1 januari 2019. Een grote ommezwaai, maar niet geheel onverwacht. Het Vlaamse Regeerakkoord stelde nl. dat culturele steunpunten tegen het licht moesten worden gehouden, om overlap in taken te vermijden. Bovendien vindt deze regering overheidssteun voor belangenbehartigers niet vanzelfsprekend. Het Forum voor Amateurkunsten kwam zo twee keer in het vizier. De voorbije maanden timmerden team en bestuur aan een nieuw toekomstpad. Een deel van de opdrachten wordt overgedragen naar een nieuwe steunpunt bovenlokaal cultuurwerk. Beleid en belangenbehartiging komen onder de vleugels van De Federatie, aanspreekpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

SLIM GEREGELD. Wegwijzer voor lokale besturen om reglementen te upgraden.

Stugge erkenningsprocedures voor verenigingen, archaïsche subsidiereglementen, en dus veel administratieve overlast voor verenigingen én de lokale administratie… Klinkt bekend? SLIM GEREGELD zet je op weg naar vlotte, flexibele en gebruiksvriendelijke reglementen en ondersteuning?

buren bij kunstenaars - 19, 20 en 21 oktober - West-Vlaanderen

Trek erop uit tijdens het weekend van 19, 20 en 21 oktober in West-Vlaanderen en laat je verrassen door het grote aanbod. Meer dan 2700 beeldhouwers, schilders, keramiekkunstenaars, tekenaars, glaskunstenaars, fotografen en andere beeldend kunstenaars nemen deel.

Conferentie Age on stAGE - 30 en 31 oktober - Genk

Daags voor het Landjuweelfestival organiseert OPENDOEK een tweedaags congres met als thema ‘seniorentheater’.

Brochure 'Macht herverdelen' biedt nieuw begrippenkader voor diversiteit

Citylab Pianofabriek en Demos stellen daarom de digitale brochure ‘Macht Herverdelen’ voor. De woordenzoeker en bronnenlijst helpen het begrippenkader rond containerbegrippen als diversiteit en interculturaliseren te herzien en te verfijnen. Veel leesplezier!

koor&stem zoekt 5 projectmanagers

Voor de organisatie van de World Choir Games 2020, het grootste koorevenement ooit in Vlaanderen, zoekt Koor&Stem 5 resultaatgerichte projectmanagers die een tijdelijk team zullen vormen voor en tijdens het evenement. Het gaat om een HR manager, Partnerships manager, Finance manager, Marketing manager en Event operations manager. Solliciteren kan tot uiterlijk 28 oktober.

Alt-r ego festival - zaterdag 10 november - Zinnema, Brussel

ALT+R EGO is een parcours dat de bezoeker leidt doorheen zes opeenvolgende artistieke projecten van jonge Brusselse makers. Elk van hen presenteert zijn persoonlijke reflecties over die dubbelzinnigheid via performance, muziek en beeldende kunst.

82STE LANDJUWEEL - GENK - 31 OKTOBER T/M 4 NOVEMBER

In 2018 is Genk het middelpunt van het 82ste Landjuweel. Vijf dagen staat deze bruisende Limburgse stad in het teken van wat geboekstaafd staat als hét evenement van het amateurtheater.

HET WARMSTE ORKEST

Een orkest voor én door vrouwen. Daarmee gaat VLAMO in samenwerking met Think Pink de strijd aan tegen borstkanker. Met drie concerten in het najaar willen we onze bijdrage leveren tijdens de Warmste Week. Het orkest krijgt stilaan vorm en ook de dirigente is bekend, namelijk Mieke de Meyer.

seminarie conflict matters in arts & culture - 18 december - antwerpen

Het debat over dekolonisering en democratisering van de kunsten verhit de kunsten- en culturele sector. Vanuit de idee ‘Conflict Matters’ omarmen en organiseren we in dit seminarie de discussie, het debat en het meningsverschil als hefboom om het transitieproces van de sector te versterken. Vandaag wordt op een gepolariseerde manier met conflict omgegaan waardoor velen onder ons begrijpelijk een conflictmoeheid ervaren. Maar Conflict does matter, is constructief, geeft impulsen aan de praktijk en zorgt voor een continuë vernieuwing.

Met beeldende kunst aan de slag in jouw stad of gemeente? Krijg feedback!

Ga je als lokale cultuurwerker met beeldende kunst aan de slag? Krijg feedback op je plannen! Je werkt aan een project rond beeldende kunst in of rond jouw gemeente? Of je koestert (nog vage) plannen? Leg op 13 november jouw ideeën voor aan een kunstprofessional of andere deskundige en krijg eerlijke, opbouwende kritiek op je idee of vraag.

ambitienota amateurkunsten voor toekomstig beleid

2019 betekent Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen. We vragen deze overheden onverminderd aandacht te besteden aan kunstbeoefening in de vrije tijd. De sector schuift zelf 10 thema’s naar voor en vraagt toekomstige beleidsmakers extra impulsen, zowel inhoudelijk als financieel.

Samenwerking DKO en AK. Overheidsambitie, maar wat leert de praktijk? VUB-Student Educational Sciences zocht het uit.

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs in werking. Eén van de ambities van de overheid is de band met amateurkunsten sterker aanhalen. Maar hoe verloopt deze wisselwerking in de praktijk en met welke factoren moet je rekening houden om te spreken van een geslaagde opzet? Michiel Bolliou, Student Educational Science aan de VUB, stelde de vraag aan 21 Oost-Vlaamse academies. Zijn bevindingen lees je hier.

hou mij op de hoogte via nieuwsbrief amateurkunsten

met de steun van de vlaamse overheid
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN