FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

werkveld amateurkunsten

De Vlaamse overheid subsidieert enkel de negen erkende amateurkunstenorganisaties: één organisatie per discipline.

Naast de negen erkende landelijke amateurkunstenorganisaties zijn er ook een paar belangrijke grootstedelijke organisaties actief binnen het werkveld.

Ook op internationaal vlak wordt ondersteuning geboden aan actieve kunstbeoefenaars.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN