FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

vrijwilligers

Het Forum voor Amateurkunsten doet bij bepaalde activiteiten beroep op de gewaardeerde hulp van vrijwilligers. Hierbij meer informatie over de context waarbinnen we vrijwilligers inschakelen.

Het takenpakket omvat ondermeer: zendingen en infopakketten klaarmaken, onthaal op evenementen of studiedagen, flyers en affiches verspreiden, de vergaderzaal klaarzetten, archief en voorraad beheren, info online opzoeken, adresgegevens invoeren, de bibliotheek organiseren, …

We zijn zowel naar tijdelijke als naar vaste vrijwilligers op zoek. 

Bent u geïnteresseerd om kennis te komen maken? 
Stuur dan een berichtje naar sylvia.matthys@amateurkunsten.be
of neem telefonisch contact op via: 09 235 40 06

We kijken uit naar je komst!

1. Organisatie

Forum voor Amateurkunsten
Abrahamstraat 13
9000 Gent
Telefoonnummer 09 235 40 00
e-mail info@amateurkunsten.be
Juridisch statuut: vzw

2. Verzekeringen

Waarborg
De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger
Maatschappij Ethias verzekering
Polisnummer 45.172.934 2

Waarborg
Lichamelijke ongevallen
Maatschappij Ethias verzekeringen
Polisnummer 45.172.291

3. Vergoedingen

Vrijwilligersvergoeding. Het bedrag hangt af van de inhoud en duur van de opdracht en het kan gaan om een reeële of een forfaitaire vergoeding. 

Ter info: vrijwilligers moeten zelf in het oog houden of ze de maximumbedragen die ze ontvangen (vanuit verschillende organisaties waar ze vrijwilliger zijn) niet overschrijden.

De maxima bedragen voor een forfaitaire onkostenvergoeding zijn (anno 2017):

  • max. 33,36 euro per dag
  • max. 1.334,55 euro per jaar
  • max. 0,3461 euro per kilometer (met de wagen) (vanaf 1/7/2013)
  • max. € 0,20/km (met de fiets)

Zolang de vrijwilliger deze grenzen niet overschrijdt, zijn de vergoedingen niet belastbaar, niet onderworpen aan RSZ en moeten er geen fiscale fiches worden opgemaakt.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN