FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN
 

internationaal

Ook op internationaal vlak wordt ondersteuning geboden aan actieve kunstbeoefenaars.

Steun voor internationale projecten

De Vlaamse overheid steunt ook initiatieven voor amateurkunsten over de landsgrenzen heen. Zo kunnen internationale evenementen of congressen die in Vlaanderen worden georganiseerd in aanmerking komen voor subsidiëring. Voor projecten in het buitenland biedt de Vlaamse overheid een tussenkomst in de reiskosten.

Via de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media kan je de volledige regelgeving bekijken en de nodige aanvraagformulieren downloaden. 

Europese netwerken

Een aantal Europese netwerken bundelen de krachten binnen de verschillende Europese landen wat betreft onderzoek en het bieden van ondersteuning aan amateurkunstenaars. In het overzicht hiernaast kan je hun missie en opdracht van naderbij bekijken.

Amateo

Het Forum maakt deel uit van het Europees amateurkunstennetwerk Amateo dat in oktober 2008 officieel als internationale vzw werd opgericht. Ondertussen zijn organisaties uit 14 verschillende Europese landen lid van het netwerk. Naast het Forum zijn ook Vlamo, Danspunt, Centrum voor Beeldexpressie, KUNSTWERKT, Muziekmozaïek en OPENDOEK aangesloten als Belgische leden. 

Doelstellingen van Amateo:

  • stimuleren van de interculturele dialoog
  • bevorderen van informatiestromen, in het bijzonder over het sociaal-cultureel werk van de lidorganisaties
  • beleidsmatige ondersteuning in het kader van actieve cultuurparticipatie
  • informatie- en praktijkuitwisseling tussen lidorganisaties onderling (o.a. via de website van Amateo en E-zines)
  • internationale samenwerking en projecten zoals festivals, tentoonstellingen, uitwisselingsprogramma’s, … realiseren
  • grensoverschrijdend bijeenbrengen van cultuurwerkers
  • het verzamelen van culturele projecten/initiatieven, uitwisselingsprogramma’s en ondersteuning bij het zoeken naar relevante partners uit de deelnemende landen
  • gezamenlijk onderzoek op vlak van actieve cultuurparticipatie

Meer info op www.amateo.info

Jaarlijks organiseert Amateo een internationaal congres voor alle aangesloten leden. In 2015 vond het congres plaats in Helsinki, Finland. 

Internationaal onderzoek

Een uitgebreid overzicht van onderzoek in verschillende Europese landen omtrent cultuurparticipatie en amateurkunstenbeleving, kan je raadplegen via de website van Amateo

International Week of Amateur Arts

Verschillende Europese landen organiseren jaarlijks een Week van de Amateurkunsten. De aanpak, duur en periode waarin dit evenement plaatsvindt, verschilt echter van land tot land. Vanuit het netwerk Amateo wordt gestreefd naar een internationale samenwerking op dit vlak. Op termijn moet dit internationale event bijdragen aan de uitstraling en bekendheid van de amateurkunsten op Europees niveau. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN