FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN


reset

Subsidiewijzer

Op cultureel vlak valt in Vlaanderen heel wat te beleven. Grotere organisaties ontvangen vaak een structurele subsidie voor hun werking. Voor extra activiteiten of projecten doen ze geregeld beroep op bijkomende middelen van gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Vlaamse of federale overheid, internationale consortia, Europa of zelfs particuliere stichtingen, organisaties of fondsen.

Ook individuen en lokale groepen of verenigingen maken graag gebruik van projectsubsidies, wedstrijdreglementen, beurzen en fondsen. Ook coachingmogelijkheden of adviesverstrekking van bijvoorbeeld één van de negen amateurkunstenorganisaties kunnen je initiatief ondersteunen. Soms zijn er ook tijdelijke, thematische oproepen waar je kunt op intekenen. 

De subsidiesmogelijkheden van je lokale overheid (stad of gemeente) kun je via de dienst cultuur/dienst vrije tijd opsporen. Om de verschillende andere subsidiekanalen op het spoor te komen, kunnen individuele amateurkunstenaars, groepen en verenigingen beroep doen op onze online subsidiewijzer. Gebruik de zoektermen om een geschikt subsidiereglement te vinden voor jouw discipline, locatie en situatie. Neem zeker ook contact op met de subsidieverstrekker voor alle details inzake indienen en vereisten. 

Ben je op zoek naar ondersteuning voor een activiteit in het buitenland (deelname aan wedstrijd…)? Wil je een internationaal evenement in Vlaanderen organiseren of een samenwerkingsproject opzetten met buitenlandse partners? Ga dan op zoek naar de ondersteuningsmogelijkheden door 'internationaal' aan te duiden als subsidiënt.

Wanneer je een geschikte financieringsbron denkt gevonden te hebben, kan je aan de slag. Een subsidie-aanvraagdossier opstellen is een arbeidsintensieve klus. Omdat niet iedereen even beslagen is in het omzetten van een creatief idee naar een concreet projectvoorstel, geven we enkele tips mee. 

Lees hiernaast onze richtlijnen bij het opstellen van een subsidiedossier. Het gaat om een leidraad. Navolging leidt niet noodzakelijk tot succes. Naast een vlotte pen en goede vormgeving, moet vooral de inhoud van je project de kwalitatieve toets doorstaan...

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN