FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN


reset

Projectaanvraag voor deelname aan of organisatie van een internationaal evenement - amateurkunsten

wie
 • verenigingen met rechtspersoonlijkheid
 • verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende organisatie voor amateurkunsten of
 • individuele amateurkunstenaars (enkel voor projecten in het buitenland)
  én
 • gevestigd zijn in het Nederlandstalige taalgebied of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • actief zijn op het vlak van amateurkunsten

 komen in aanmerking voor een projectaanvraag voor subsidies voor:

a) projecten in Vlaanderen

Wie een internationaal evenement in Vlaanderen organiseert, kan enkel een projectaanvraag indienen.

(1) internationaal evenement

 • in Vlaanderen georganiseerd
 • publiek toegankelijk
 • minimum 4 kwalitatief hoogstaande binnen- en buitenlandse amateurkunstgroepen en amateurkunstenaars (met inbegrip van Vlaanderen)

(2) internationaal congres

 • in Vlaanderen georganiseerd
 • met ruime omkadering
 • specifieke thema’s op vlak van amateurkunsten

(3) internationaal evenement

 • in Vlaanderen georganiseerd
 • waarbij de inhoud en methodiek een experimenteel, vernieuwend of een interdisciplinair karakter hebben, gevolg: waardevol als ervaringsuitwisseling
 • met deelnemers uit minimum 4 landen (met inbegrip van Vlaanderen)

b) projecten in het buitenland

Voor deelname aan een internationaal evenement waarvoor je een hogere subsidie wenst dan mogelijk in de punctuele aanvraagregeling.

(1) deelname aan een internationale wedstrijd met deelnemers uit minstens 3 landen

 • Vlaamse deelnemers bereiken behoorlijk artistiek niveau
 • grote internationale uitstraling van het evenement

 (2) deelname aan een internationaal festival met deelnemers uit minstens 3 landen

 • Vlaamse deelnemers bereiken behoorlijk artistiek niveau
 • grote internationale uitstraling van het evenement

(3) uitsturen van een deskundige naar een internationale activiteit

 • komen in aanmerking: dirigent, regisseur, choreograaf, docent, deskundige, jurylid
 • bieden een bijdrage of leveren een meerwaarde aan de activiteit en zijn deelnemers

(4) deelname aan een cursus of workshop met deelnemers uit minstens 3 landen

 • met het oog op bijscholing of kwaliteitsverhoging van eigen kennis of werking

Opgelet: bilaterale uitwisselingsprojecten en concertreizen komen NIET in aanmerking voor subsidie

Bedrag

a) projecten in Vlaanderen

 • maximaal 75% van de effectieve totale uitgaven
 • subsidie kan voor de aanvrager nooit aanleiding geven tot winst

 b) projecten in het buitenland

 • maximaal 75% van de bewezen vervoerskosten van Vlaanderen naar het land van bestemming
 • rondreis ter plaatse (in het land van bestemming) komt niet in aanmerking
 • de gevraagde tussenkomst bedraagt meer dan € 1 000 (individuen) of € 5 000 (groepen)
wanneer

a) projecten in Vlaanderen

 • indiendatum: voor 1 oktober van het jaar vooraf

b) projecten in het buitenland

 • indiendatum: voor 1 mei voor projecten die plaatsvinden in de tweede helft van datzelfde jaar
 • indiendatum: voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt

Er is geen standaard aanvraagformulier. Meer info over het indienen van een project vind je hier.

 

De toekenning van deze middelen wordt beoordeeld door een adviescommissie. Criteria voor een degelijk aanvraagdossier zijn: 

 • overzichtelijk
 • to the point
 • volledig
 • voldoende omschreven
 • duidelijk gemotiveerd

De kwaliteit van het project kan ondermeer blijken uit:

 • de voorbereidingen n.a.v. het evenement (planning)
 • partnerorganisaties
 • uitstraling van de locatie
 • communicatieplan en persaandacht
 • eigen financiële inspanningen

Van ondergeschikt belang zijn:

 • de reisafstand naar de buitenlandse bestemming
 • het repetitieve karakter van een evenement
subsidient
 • Vlaamse overheid
disciplines
 • dans | beeldende kunsten | zang | theater | schrijven | muziek | film en fotografie
type
 • projectsubsidies | reiskosten
trefwoorden
 • subsidie | internationaal
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN