FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Collaboration Partnership between Part-time Arts Education and Amateur Arts (M. Bolliou, 2018)

Hoe verloopt de wisselwerking tussen het deeltijds kunstonderwijs en de amateurkunsten in de praktijk? Met welke factoren moet je rekening houden om te spreken van een geslaagde opzet? Michiel Bolliou, Student Educational Science aan de VUB, stelde de vraag aan 21 Oost-Vlaamse academies.

Er zijn veel manieren van samenwerking, stelt Bolliou: cooperation, coordination en collaboration. Collaboration is de meest intensieve werkwijze. Een meerderheid van de academies laat zich echter kenmerken door cooperation, de minst doorgedreven vorm. Nochtans is er veel goodwill om samen te werken en ook de hand te reiken naar amateurkunsten. Hoe academies dit precies zien of hoe ze dit willen afbakenen blijft echter een grijze zone. Bijna nergens een visienota. Ook nauwelijks concrete samenwerkingscontracten (op de documenten m.b.t. de Alternatieve Leercontext na). Idem van overheidswege. Waarom zij de wisselwerking zo sterk ambiëren, hoe ze daar zelf concreet vorm aan willen geven of welke intensiegraad wordt beoogd (moet er bv. progressie merkbaar zijn?) staat nergens geschreven. Bijgevolg doet elke instelling het op zijn eigen manier. Met winst voor de academie, maar ook voor de student in se en de lokale gemeenschap. 

Tips die leiden tot een optimale samenwerking:

 1. Creëer een win-win zodat beide partners voordeel halen uit de samenwerking.
 2. Wederzijds respect is nodig, in het bijzonder voor elkaars eigenheden.
 3. Een gedeelde visie en bij naam genoemde doelstellingen helpen om koers te houden.
 4. Vertrouwen geven en winnen is van cruciaal belang en basis voor verder succes.
 5. Evalueer de resultaten en tracht de impact van samenwerking in kaart te brengen.
 6. Duidelijke afspraken en spelregels ('contracten') verhogen de transparantie.
 7. Selectiecriteria 'met welke partners in zee gaan' bieden een kader.
 8. Communiceer regelmatig en helder, formeel maar ook informeel.
 9. Betrek externen die opportuniteiten zien, bemiddelen en adviseren.
 10. Open houding, netwerkskills en leiding geven, zijn waardevolle competenties in deze.
 11. Gedeelde ruimte bevordert spontaan contact.

Meer weten over deze onderzoeksvragen?

 • Waar moeten academies die willen samenwerken met amateurkunstenaars rekening mee houden?
 • Wat zijn de noden en wensen bij het ontwikkelen van een samenwerking?
 • Welke voordelen willen beide partijen bereiken met hun samenwerking?
 • Welke triggers en drempels bestaan er rond het samenwerken met AK?
 • Welke aspecten dragen bij tot een succesvolle samenwerking?

Je vindt de masterscriptie in bijlage.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN