FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente. Inspiratiegids lokaal amateurkunstenbeleid.

Op drie jaar tijd (2009, 2010 en 2011) screenden het Forum voor Amateurkunsten en vzw Repetitieruimtes 45 besturen op hun lokaal amateurkunstenbeleid. Enerzijds om zelf concreter voeling te krijgen met het veld, anderzijds om de vrijwillig deelnemende gemeenten tips en aanbevelingen te geven. Deze rondgang resulteerde begin 2012 in een publicatie met algemene bevindingen en verdere inspiratie om het lokaal amateurkunstenbeleid bij te schaven.

"De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente" begint met duiding en uitleg bij de trajectbegeleiding lokaal amateurkunstenbeleid'. Vervolgens zoomen we in op het profiel van de deelnemende gemeenten, staan we stil bij de bevindingen uit de prakijk (eerst algemeen, vervolgens in detail) en gaan we uitgebreid in op alle mogelijke facetten van ondersteuningsmaatregelen voor amateurkunstenaars. Aan het meer theoretisch gedeelte
koppelen we niet alleen voorbeelden maar ook tools die toelaten om het
heft onmiddellijk in handen te nemen. Tot slot geven we aan op welke manier de landelijke amateurkunstenorganisaties kunnen bijdragen tot het lokaal amateurkunstenbeleid.

Als smaakmaker enkele elementen uit het boek:  

  • Per 1.000 inwoners is er ongeveer één amateurkunstenvereniging actief.
  • Niet alle amateurkunstenaars zijn geïnteresseerd om met hun werk naar buiten te komen. Toch kan het cultuurbeleid ook voor hen iets betekenen.
  • Gemeenten krijgen van hun lokale amateurkunstenaars het meest vragen over infrastructuur, subsidies en logistiek.
  • Een opmerkelijk vastgeroeste term in subsidiereglementen is 'amateuristische kunstbeoefening'.
  • Het kan geen kwaad om de expliciete ondersteuningsvormen voor amateurkunsten nog meer in de verf te zetten.
  • Amateurkunstenaars mag en kan je niet vatten onder een cultuurbeleid voor volwassenen alleen. Het jeugdbeleid heeft hier ook een belangrijke rol in.
  • Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid is meer dan het op een hoop gooien van verschillende diensten.

Met deze publicatie willen we steden en gemeenten aanzetten om even stil
te staan bij hun amateurkunstenbeleid. Daarom ontvangt elke cultuurbeleidscoördinator van alle Vlaamse gemeente in de eerste helft van maart één gratis exemplaar. De uitgave is speciaal geschreven voor cultuurprofessionals, jeugdconsulenten en lokale beleidsvoerders. Uiteraard kunnen ook amateurkunstenaars en -verenigingen, adviesraden, provinciale besturen en Vlaamse actoren er iets van opsteken.

Geïnteresseerden kunnen een gratis exemplaar opvragen. Wie een brochure wenst, kan mailen naar hilde.van.malderen@amateurkunsten.be. We rekenen wel 2,5 euro verzend- en administratiekosten aan.

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN