FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Mia maakt scène

OPENDOEK en Wijkcentrum De Kring uit Eeklo startten samen een theaterproject op voor mensen in armoede. OPENDOEK stelde een deeltijdse projectmedewerker aan om gedurende drie jaar amateurtheater voor mensen in armoede in het Meetjesland uit te bouwen. 

Waarom dit project?

Mensen in armoede (MIA) worden vaak een beetje afgeschrikt door toneelgroepen. Een gebrek aan kennis over theater, een te moeilijke taal, jezelf bloot geven voor anderen of op de planken,… het zijn maar enkele van de drempels die mensen in armoede ervaren binnen het ‘gewone’ amateurtheater. Maar ook mensen in armoede slagen er in mooie stukken op de planken te brengen. In de praktijk blijkt evenwel dat mensen in armoede meer ondersteuning en een begeleidend kader nodig hebben.

Doelstelling van het project

Het project wil mensen in armoede via een intensief en langdurig traject laten kennismaken met theater. Theater wordt in al haar aspecten benaderd, zodat mensen in armoede kunnen meewerken als acteur, technieker, logistiek medewerker (praktische, promotionele, organisatorische aspecten),… Zo kan elke deelnemer worden aangesproken op een capaciteit of talent.

Er wordt niet alleen naar een voorstelling toe gewerkt. Ook door allerlei activiteiten wordt de drempel naar theater verlaagd: bezoeken aan theatervoorstellingen, een kijkje achter de schermen van een cultuurcentrum, gesprekken met een professionele acteur of regisseur, een bezoek aan een theaterfestival, kennismaken met amateurtheatergroepen uit het Meetjesland, workshops acteren, samenwerking met het DKO …

OPENDOEK wil met dit project de kloof tussen amateurtheater en mensen in armoede verkleinen. Niet alleen willen we theater maken met mensen in armoede, we willen ook meer openheid creëren voor mensen in armoede binnen het amateurtheater.

Het proejct werd gerealiseerd in samenwerking met Kunstacademie Eeklo, Welzijnschakel De Toevlucht, Wijkcentrum De Kring, Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET), Netwerk tegen Armoede, Demos en Forum voor Amateurkunsten. 

Meer informatie over de realisatie van het project en de verschillende actieve theatergroepen lees je op www.miamaaktscene.be.

Slotmoment en eindpublicatie

Het artistieke orgelpunt van het project is een optreden in het randprogramma van het Landjuweelfestival van 24-28 oktober 2014.

Op donderdag 15 januari 2015 volgde een slotmoment waar de ervaringen van het project gedeeld werden en waarbij een eindpublicatie en fotoreeks werd voorgesteld. De eindpublicatie kan je hiernaast downloaden. Je kan ook een gedrukte versie bestellen door te mailen naar info@amateurkunten.be. Een gedrukt exemplaar kost 10 euro per stuk; verzending is gratis.

Tijdens deze inspiratie- en ontmoetingsdag reikte het Netwerk tegen Armoede de tweejaarlijkse Prijs voor de laagste drempel' uit aan de stad Oostende. 

Een verslag van deze inspiratie- en ontmoetingsdag kan je vinden op www.miamaaktscene.be

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN