FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Snapshot amateurkunsten

De Participatiesurvey 2014 en het Scholenonderzoek naar Cultuureducatie 2013 bevatten een schat aan informatie m.b.t. kunstbeoefening in de vrije tijd. Daarom werden de datasets, op vraag van het Forum voor Amateurkunsten, nog eens extra tegen het licht gehouden vanuit de focus amateurkunsten. Dat leverde nieuwe, bruikbare inzichten op voor zowel beleid als sector.

Het percentage amateurkunstenaars bleef de voorbije 10 jaar nagenoeg constant. Van de -18 jarigen is 6 op de 10 in de vrije tijd creatief actief. Bij ouderen zit het participatiecijfer duidelijk in de lift. Amateurkunst spreekt ook niet-Westerse bevolkingsgroepen aan en bepaalt mee de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden en leerkrachten hun lessen invulling geven.

In dit rapport cijfers over:

Een zicht op amateurkunsten in Vlaanderen

      Verschillen naar geslacht, opleidingsniveau en leeftijd

      Discipline-specifieke patronen

     Context van beoefening

     Organisatieverband

     Amateurkunsten in een online context

Focus op jongeren

Focus op etniciteit

Amateurkunst en ouderlijk milieu

Kunstbeoefening op school 

      Edcuatie over cultuur: aanbod kunstzinnige vakken

      Actieve cultuureducatie

      Omkadering receptieve cultuurparticipatie

Kunstbeoefening en cultuurbeleving bij leerkrachten 

      Plaats van cultuur in de klas

      De culturele praktijken en actieve kunstbeoefening van leraars

      Gebruik van cultuur in de les: motivering

      Extra instapnningen met betrekking tot cultuur op school 

Beïnvloedende factoren 

Cumulatieve participatie

Klik in de rechter kolom om het volledige rapport te downloaden.

of raadpleeg de webtools:

rwebtool.ugent.be/pas2014 

http://rwebtool.ugent.be/pastrends

Indien je nog vragen hebt over dit onderzoek, kan u contact opnemen met:
Elke Verhaeghe, stafmedewerker onderzoek, T 09 235 40 05 of
Prof. John Lievens, Universiteit Gent,  T 09 264 83 48.

Note: het onderzoek 'Amateurkunsten in beeld gebracht' blijft voor de sector hét referentiewerk voor cijfermateriaal rond kunstbeoefening. Dit omdat het een zeer diepgaande bevraging was, volledig op maat van de sector.

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN