FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

amateurkunsten in beeld gebracht

Gedurende anderhalf jaar voerde een team van zes onderzoekers, o.l.v. prof. Mark Elchardus (VUB) en prof. John Lievens (UGent), een grootschalig sociologisch onderzoek naar de amateurkunsten in Vlaanderen. Met het rapport 'Amateurkunsten in beeld gebracht' beschikt de sector over een grote hoeveelheid wetenschappelijk cijfermateriaal.

Het bevolkingsonderzoek (2.253 ingevulde postenquêtes) en het ledenonderzoek (5.533 ingevulde webenquêtes) bieden o.a. antwoord op volgende vragen:

 • omvang van de sector
 • profiel van de amateurkunstenaars 
 • motivatie
 • manier waarop men met kunsten in contact kwam
 • behoeften en verwachtingen t.a.v. steunpunten en overheden
 • uitgaven en opbrengsten i.h.k.v. deze vrijetijdsbesteding
 • intensiviteit van beoefenen
 • attitudes
 • actieve deelname in het ruimere culturele veld
 • ...

Uit het onderzoek blijkt dat de amateurkunstenaars alom tegenwoordig zijn.

37% beoefent een artistieke hobby in de vrije tijd, 27% doet dit op regelmatige basis. Een getal dat veel hoger ligt dan tot nu toe werd aangenomen.

Enkele andere interessante bevindingen zijn:

 • 75% van de 14- tot 17-jarigen beoefent soms tot regelmatig een creatieve hobby
 • georganiseerde beoefenaars zijn vaker vrouw, meer student uit sociaal-culturele richtingen en meer inwoners uit niet-centrumsteden
 • 25% van de amateurkunstenaars heeft ooit DKO gevolgd, 20% ervan volgde een opleiding of cursus buiten het DKO
 • vrienden en kennissen zijn de belangrijkste introducerende personen
 • een meerderheid doet aan amateurkunsten om zich te ontspannen of zich te ontplooien
 • amateurkunstenaars gebruik frequent het internet
 • maar 2,5% van de leden vindt de amateurkunstenorganisaties overbodig
 • 1 op 5 amateurkunstenaars geeft jaarlijks meer dan 1.000 euro uit aan amateurkunsten; vervoer, materiaal en lidgeld zijn de voornaamste uitgavenposten
 • wekelijks besteden leden gemiddeld 7,61 uur aan hun hobby
 • amateurkunsten worden vooral op weekdagen tussen 18u en 22u beoefend
 • het woord amateurkunsten wordt vooral geassocieerd met enthousiasme en creativiteit
 • meer dan een vierde van de frequente beoefenaars zijn ‘hard core' cultuurparticipanten
 • amateurkunstenaars zijn minder individualistisch en meer solidair ingesteld dan niet-beoefenaars
 • amateurkunstenaars doen beduidend meer aan sport dan wie geen creatieve hobby heeft
 • beoefenaars onderscheiden zich door hun hoger opleidingsniveau, hun jonge leeftijd en leidinggevend karakter van hun beroep
 • de kans dat een leerkracht amateurkunstenaar is, ligt bijna twee keer zo hoog dan bij andere tewerkgestelden
 • ...

De verkorte publicatie "Amateurkunsten in beeld gebracht" (240p.), evenals het integrale onderzoeksrapport kan je rechts downloaden. De publicatie "Amateurkunsten in beeld gebracht" kan je ook in boekvorm bestellen bij het Forum door hilde.van.malderen@amateurkunsten.be een mailtje te sturen. Eén exemplaar kost 15 euro, verzendkosten inbegrepen.

De Engelstalige brochure 'A view on Amateur Arts', met de belangrijkste onderzoeksresultaten uit deze studie, kan je eveneens rechts downloaden. 

Ook de ledenonderzoeken met bevindingen per amateurkunstenorganisatie vind je op deze website.

Indien u nog vragen heeft over dit onderzoek, kan u contact opnemen met:
Elke Verhaeghe, stafmedewerker onderzoek op T 09 235 40 05 of
Dries Vanherweghe, onderzoeker T 09 264 84 35

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN