FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

beoordelaars gezocht voor decreet bovenlokale cultuurwerking

Vanaf 2019 wordt het decreet bovenlokale cultuurwerking van kracht en kunnen er aanvragen worden ingediend voor de subsidielijnen binnen dit decreet.
Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar mensen met expertise in het bovenlokale culturele veld.

JES zoekt vormingsmedewerker voortrajecten Gent

JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugddienst met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad. Met Effect organiseert JES in Gent en Brussel voortrajecten voor jongeren (16-18 jaar) uit de Centra Leren en Werken (de vroegere centra deeltijds onderwijs). Voor de jongeren die geen werk vinden omdat ze de vereiste sociale vaardigheden ontbreken, bestaat het voortraject. Wil jij met deze jongeren aan de slag gaan, stel je dan kandidaat (liefst voor 20 december)!

Theatervoorstelling Komt Op/Gaat af

In 2002 vindt auteur en theatermaker Nico Boon een boek op de rommelmarkt. Het is een boek met foto’s van de Amerikaanse fotografe Margaret Bourke-White. De oorlogsfoto’s inspireren hem voor zijn eerste solo aan het RITCS. Die solo is een kantelpunt. Nu, zeventien jaar later, is het verhaal van de fotografe de voedingsbodem voor zijn tweede solovoorstelling Komt op/Gaat af.

CULTUURFORUM 2020 - 15 januari 2019 - Vilvoorde

Vlaams minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz nodigt naar jaarlijkse traditie de cultuursector uit op het Cultuurforum. Ook de jeugdsector is dit jaar van harte welkom op deze dag, waar een open en intersectorale dialoog centraal zal staan.

Projectoproep podiumkunsten voor een jong publiek

Kunstenaars of culturele organisaties uit Vlaanderen die een samenwerking opzetten met een partnerorganisatie uit Québec kunnen een financiële ondersteuning aanvragen voor projecten, partnerschappen en voorstellingen in de podiumkunsten voor een jong publiek. De ondersteuning voor het project aan Vlaamse zijde bedraagt maximaal 15.000 euro. De aanvraag moet uiterlijk op 15 januari 2019 worden ingediend.

Ga aan de slag met jouw lokale, muzikale helden!

Op vrijdag 26 april 2019 organiseert Poppunt samen met iedereen in Vlaanderen en Brussel die het wil horen de vierde editie van Lokale Helden. Goesting om je eigen Lokale Helden-evenement te organiseren? Poppunt zorgt voor inspiratie, de nodige praktische begeleiding en voor een stevige nationale communicatiecampagne!

Koor&Stem vzw zoekt een nieuwe directeur (m/v)

Koor&Stem ondersteunt koren en zangers, brengt zingende mensen samen, promoot het koorleven en doet dat met een open vizier en frisse blik op de toekomst. Momenteel is de organisatie op zoek naar een directeur. Wil jij graag de organisatie komen versterken? Solliciteren kan tot en met 10 december.

oproep culturele samenwerking Vlaamse gemeenschap en Duitstalige gemeenschap

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest vindt eenmaal per kalenderjaar een gezamenlijke projectoproep plaats. Het doel van de gezamenlijke projectoproep is het bevorderen van culturele samenwerking. De oproep staat open voor de culturele operatoren uit de twee gemeenschappen.

Gezocht: stafmedewerker (focus: amateurkunsten)

Wil jij de ploeg van De Federatie komen versterken én je volop smijten voor de 2 miljoen amateurkunstenaars en hun 9 landelijke ondersteuningsorganisaties?

Amateurkunsten sluiten aan bij De Federatie

Sinds vrijdag 26 oktober maken de amateurkunsten volwaardig deel uit van De Federatie. Tijdens de Algemene Vergadering van De Federatie maakten deze twee krachtige sectoren hun relatie officieel: het staat nu zwart op wit in onze statuten. En daar kwam ook een feestje van...

Ann Overbergh nieuwe algemeen directeur Kunstenpunt

Ann Overbergh (40) wordt vanaf 1 januari 2019 de nieuwe algemeen directeur van Kunstenpunt. Ze volgt daarmee Felix De Clerck op.

Oproep Fedasil

Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers lanceert een oproep om projecten in te dienen voor 2019. Ze onder meer op zoek naar projecten die de deelname van asielzoekers aan het maatschappelijke leven verhogen.

Nieuw onderzoek naar kunst in de vrije tijd van start

Het is al 10 jaar geleden dat het onderzoek ‘Amateurkunsten in beeld gebracht’ werd gelanceerd. Hoog tijd dus voor een vervolg. En dat komt er. Midden volgend jaar mogen we de eerste resultaten verwachten op vragen als: wie beoefent kunst in de vrije tijd? Welke opleiding volgen amateurkunstenaars? Wat drijft hen of waarom haakt men af? Welke invloed heeft de digitale wereld rond om ons? Welke ondersteuning wordt verwacht? Enzovoort, enzovoort.

oko werft aan: stafmedewerker netwerkcoördinatie

Overleg Kunstenorganisaties (oKo) is de belangenbehartiger en werkgeversfederatie van 210 professionele organisaties uit het brede kunstenveld in Vlaanderen en Brussel. Voor de uitbreiding van het team zoekt oKo een stafmedewerker netwerkcoördinatie. Hij of zij staat in het hart van onze ledenorganisatie en faciliteert er professionalisering, praktijkuitwisseling en inspraak in het oko-beleid.

koor&stem zoekt een medewerker secretariaat en onthaal voor snelle indiensttreding

Voor ondersteuning van het secretariaat van Koor&Stem is de organisatie op zeer korte termijn op zoek naar een medewerker secretariaat en onthaal. Het gaat om een tijdelijke deeltijdse functie van minimum 2 jaar. De functie kan op termijn mogelijk uitgroeien tot een voltijdse functie van onbepaalde duur.

Kiezen lokale besturen voor kunst? Tips om nog eens aan de kar te duwen.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Een belangrijke periode breekt aan, voor de nieuwe bestuursploegen van steden en gemeenten én voor burgers die inhoudelijk hun stem willen laten horen. Tips om je cultuurboodschap extra in de verf te zetten en van kunstbeoefening sàmen een hot topic te maken komende legislatuur!

Alt-r ego festival - zaterdag 10 november - Zinnema, Brussel

ALT+R EGO is een parcours dat de bezoeker leidt doorheen zes opeenvolgende artistieke projecten van jonge Brusselse makers. Elk van hen presenteert zijn persoonlijke reflecties over die dubbelzinnigheid via performance, muziek en beeldende kunst.

seminarie conflict matters in arts & culture - 18 december - antwerpen

Het debat over dekolonisering en democratisering van de kunsten verhit de kunsten- en culturele sector. Vanuit de idee ‘Conflict Matters’ omarmen en organiseren we in dit seminarie de discussie, het debat en het meningsverschil als hefboom om het transitieproces van de sector te versterken. Vandaag wordt op een gepolariseerde manier met conflict omgegaan waardoor velen onder ons begrijpelijk een conflictmoeheid ervaren. Maar Conflict does matter, is constructief, geeft impulsen aan de praktijk en zorgt voor een continuë vernieuwing.

Oproep aan alle academies. Binnen welke contouren geven jullie vorm aan de 'alternatieve leercontext'?

De link tussen deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten krijgt meer dan ooit aandacht. Onder meer via de alternatieve leercontext wil de Vlaamse overheid de samenwerking tussen beide sectoren stimuleren. Een regel op papier, vergt heel wat aanpassingen op de werkvloer. Daar is de amateurkunstensector zich sterk van bewust. Daarom zijn we op zoek naar bestaande 'toetsingsinstrumenten' en 'afsprakennota's'. Kan jij ons helpen?

De culturele inzet van de gemeenteraadsverkiezingen

De bibliotheek, het cultureel centrum, de vele (amateurkunst)verenigingen, erfgoed: ook daarover gaan de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe heeft de sector van cultuur en vrije tijd het de afgelopen zes jaar gedaan en wat zijn de vooruitzichten?

Conferentie Age on stAGE - 30 en 31 oktober - Genk

Daags voor het Landjuweelfestival organiseert OPENDOEK een tweedaags congres met als thema ‘seniorentheater’.

koor&stem zoekt 5 projectmanagers

Voor de organisatie van de World Choir Games 2020, het grootste koorevenement ooit in Vlaanderen, zoekt Koor&Stem 5 resultaatgerichte projectmanagers die een tijdelijk team zullen vormen voor en tijdens het evenement. Het gaat om een HR manager, Partnerships manager, Finance manager, Marketing manager en Event operations manager. Solliciteren kan tot uiterlijk 28 oktober.

Kunstkuur stimuleert scholen om, samen met academies en lokale partners, in te zetten op kunsteducatie

Je muzische vorming op school een boost geven en/of cultuur integreren in zowat alle lesvakken? De overheid gelooft in de meerwaarde ervan en voorziet daarom vanaf september 2019 budget en begeleidingsuren via Kunstkuur.

Nieuw steunpunt (boven)lokaal cultuurwerk

Het decreet bovenlokaal cultuurwerk is intussen een feit. Ook het uitvoeringsbesluit werd op 26 oktober goedgekeurd door de Vlaamse regering. Concreet voorziet het decreet in drie instrumenten om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:
§ meerjarige projectsubsidies voor transversale projecten
§ de oprichting van een steunpunt bovenlokale werking
§ werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingen (IGS)

Een nieuw verhaal voor het Forum voor Amateurkunsten

De jaarlijkse subsidie voor het Forum voor Amateurkunsten wordt stopgezet vanaf 1 januari 2019. Een grote ommezwaai, maar niet geheel onverwacht. Het Vlaamse Regeerakkoord stelde nl. dat culturele steunpunten tegen het licht moesten worden gehouden, om overlap in taken te vermijden. Bovendien vindt deze regering overheidssteun voor belangenbehartigers niet vanzelfsprekend. Het Forum voor Amateurkunsten kwam zo twee keer in het vizier. De voorbije maanden timmerden team en bestuur aan een nieuw toekomstpad. Een deel van de opdrachten wordt overgedragen naar een nieuw steunpunt bovenlokaal cultuurwerk. Beleid en belangenbehartiging komen onder de vleugels van De Federatie, aanspreekpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Brochure 'Macht herverdelen' biedt nieuw begrippenkader voor diversiteit

Citylab Pianofabriek en Demos stellen daarom de digitale brochure ‘Macht Herverdelen’ voor. De woordenzoeker en bronnenlijst helpen het begrippenkader rond containerbegrippen als diversiteit en interculturaliseren te herzien en te verfijnen. Veel leesplezier!

buren bij kunstenaars - 19, 20 en 21 oktober - West-Vlaanderen

Trek erop uit tijdens het weekend van 19, 20 en 21 oktober in West-Vlaanderen en laat je verrassen door het grote aanbod. Meer dan 2700 beeldhouwers, schilders, keramiekkunstenaars, tekenaars, glaskunstenaars, fotografen en andere beeldend kunstenaars nemen deel.

82STE LANDJUWEEL - GENK - 31 OKTOBER T/M 4 NOVEMBER

In 2018 is Genk het middelpunt van het 82ste Landjuweel. Vijf dagen staat deze bruisende Limburgse stad in het teken van wat geboekstaafd staat als hét evenement van het amateurtheater.

Hoe academies en amateurkunsten elkaar inspireren

Meer en betere samenwerking tussen deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten.
De wensdroom is niet zo nieuw, maar wel nog altijd brandend actueel ! Denk maar aan de klemtonen in het decreet DKO dat op 1 september van kracht werd. Ter inspiratie zochten we enkele sprekende voorbeelden bijeen. Van academies die de lonken naar kunstenaars in de vrije tijd of omgekeerd.

Met beeldende kunst aan de slag in jouw stad of gemeente? Krijg feedback!

Ga je als lokale cultuurwerker met beeldende kunst aan de slag? Krijg feedback op je plannen! Je werkt aan een project rond beeldende kunst in of rond jouw gemeente? Of je koestert (nog vage) plannen? Leg op 13 november jouw ideeën voor aan een kunstprofessional of andere deskundige en krijg eerlijke, opbouwende kritiek op je idee of vraag.

verdiepingstraject cultuur en nabijheid

In 2018 organiseert Demos voor de tweede maal het verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid' over het lokaal cultuurbeleid in de netwerkgemeente. We starten op dinsdag 16 oktober. Je kan vanaf nu tot en met 8 oktober inschrijven.

HET WARMSTE ORKEST

Een orkest voor én door vrouwen. Daarmee gaat VLAMO in samenwerking met Think Pink de strijd aan tegen borstkanker. Met drie concerten in het najaar willen we onze bijdrage leveren tijdens de Warmste Week. Het orkest krijgt stilaan vorm en ook de dirigente is bekend, namelijk Mieke de Meyer.

Sector amateurkunsten vertegenwoordigd door De Federatie

'Creativiteit en engagement zullen elkaar vinden’. Aan het woord is Dirk Verbist, directeur van De Federatie. Vanaf oktober breidt de club van het sociaal-cultureel werk namelijk uit met de 9 amateurkunstenorganisaties. Ook zij zullen dan betrokken, geïnformeerd en vertegenwoordigd worden door De Federatie. 'We gaan ook voor hen ons best doen', belooft De Federatie plechtig.

Hoe staat het lokale middenveld ervoor? En hoe verhoudt het zich t.a.v. de lokale overheid?

Het voorbije jaar bracht CSI Flanders het lokale middenveld van 14 steden en gemeenten in kaart. Zowel in landelijke, 'suburbane' als grootstedelijke contexten. Verder kregen vele honderden lokale organisaties een bevraging voorgeschoteld over de rollen en taken die ze opnemen, hun budgetten en vrijwilligerswerking, hun relatie met de lokale overheid en hun omgang met diversiteit in onze samenleving. De resultaten van dit alles, werden op 30 augustus voorgesteld aan het grote publiek.

WAT WAT LANCERING - 1 OKTOBER BRUSSEL

Op 1 oktober 2018 lanceert De Ambrassade, samen met heel wat partners WAT WAT, een nieuw informatie- en adviesmerk voor jongeren. WAT WAT spreekt jongeren tussen 11 en 24 jaar uit Vlaanderen en Brussel aan vanuit hun dagelijkse realiteit. WAT WAT daagt hen uit, inspireert, empowert en connecteert met advieskanalen wanneer nodig.

Klein_Kunst - cultuur voor de allerjongsten - 5 oktober - Leuven

Klein_Kunst is een studiedag over cultuur voor de allerjongsten. Klein_Kunst dompelt je onder in de verwondering en verbeelding van baby’s en peuters, en hoe die door kunstprikkels extra aangewakkerd kunnen worden.

drawing days - tekenfestival in oostende - 28 tot 30 september

Na succesvolle edities in Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt, meert het festival dit najaar aan in Oostende. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 september 2018 wordt de stad aan zee dé tekenhoofdstad van België.

Actieplan Cultuur & Onderwijs bis

In hun beleidsnota’s engageerden de ministers Gatz (cultuur) en Crevits (onderwijs) zich om een gezamenlijk strategisch beleidskader rond kunst- en cultuureducatie vorm te geven. Het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs - Samen voor meer en beter', vormde de basis. Met de vervolgnota 'Samen voor meer en beter II' zetten beide ministers verdere stappen richting geïntegreerde cultuureducatie.

SLIM GEREGELD. Wegwijzer voor lokale besturen om reglementen te upgraden.

Stugge erkenningsprocedures voor verenigingen, archaïsche subsidiereglementen, en dus veel administratieve overlast voor verenigingen én de lokale administratie… Klinkt bekend? SLIM GEREGELD zet je op weg naar vlotte, flexibele en gebruiksvriendelijke reglementen en ondersteuning?

Samenwerking DKO en AK. Overheidsambitie, maar wat leert de praktijk? VUB-Student Educational Sciences zocht het uit.

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs in werking. Eén van de ambities van de overheid is de band met amateurkunsten sterker aanhalen. Maar hoe verloopt deze wisselwerking in de praktijk en met welke factoren moet je rekening houden om te spreken van een geslaagde opzet? Michiel Bolliou, Student Educational Science aan de VUB, stelde de vraag aan 21 Oost-Vlaamse academies. Zijn bevindingen lees je hier.

Bovenlokale cultuurwerking krijgt verder vorm

Vanaf 1 januari 2020 is het decreet bovenlokale cultuurwerking van kracht. Het nieuwe decreet laat de territoriale grenzen van de provincie los en kiest voor een "bovenlokale" invulling. Drie pijlers geven hier invulling aan: projecten, intergemeentelijke samenwerkingen en een nieuw steunpunt.

Beslissingen Vlaamse regering hebben ook implicaties voor amateurkunsten

Traditioneel houdt de Vlaamse regering voor het zomerreces, een superministerraad. Tijdens deze marathonzitting worden de krijtlijnen van heel wat toekomstige maatregelen uitgezet. Deze keer werd het ook een spannend moment voor de amateurkunsten. De subsidie voor het Forum voor Amateurkunsten wordt nl. stopgezet vanaf 1 januari 2019. De middelen gaan over naar een nieuw steunpunt voor bovenlokaal cultuurwerk, waar ook de ondersteuning van amateurkunsten deel van zal uitmaken.

Nieuwe opleidingen geven deeltijds kunstonderwijs grondige update

777 nieuwe opleidingen in 140 academies. Na een lange 'programmatiestop' speelt het deeltijds kunstonderwijs gretig in op de mogelijkheid om nieuwe opleidingen aan te bieden. Zo wil Vlaams minister van Onderwijs Crevits meer ademruimte geven aan wervende en eigentijds projecten die nauw aansluiten bij de lokale behoeften. Vooral dj, kleinkunst, cabaret & comedy, recensent en musical zijn populair.

Bepaal zelf waar de verkiezingen in jouw gemeente over gaan

14 oktober betekent gemeenteraadsverkiezingen. Ook jij kan politici een signaal geven waarover de lokale verkiezingen moeten gaan. Over kunst in de vrije tijd bijvoorbeeld en de manier waarop die optimaal ondersteund kan worden. Zet onze modelbrief jou op gedachten? Laat dan van je horen!

Op de hoogte blijven ?
Schrijf je dan in op de amateurkunsten-nieuwsbrief.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN