FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

VERSLAG van de KUNST BUITEN-sessies 2018

Drie locaties (Sint-Niklaas, Waregem, Turnhout) en in totaal 71 vertegenwoordigde steden en gemeenten. De KUNST BUITEN! sessies staan synoniem voor een vat vol lokale inspiratie en actieve netwerking. Blik samen met ons terug op deze fijne sessies via onze beeldverslagen, video's en presentaties.

Nieuwe regelgeving internationale projecten amateurkunsten van kracht vanaf 1 februari 2019

De projectregelgeving voor amateurkunsten wijzigt en vereenvoudigt vanaf 1 februari 2019. Met de nieuwe regelgeving wil de Vlaamse overheid het internationale amateurkunstenbeleid in Vlaanderen sterker uitbouwen.

DEZE WEBSITE KRIJGT GEEN UPDATES MEER - BLIJF OP DE HOOGTE VIA...

Op de hoogte blijven rond amateurkunsten? Volg dan de kanalen van De Federatie en van het Steunpunt Bovenlokale Cultuur.

Geen Forum zonder geweldige sector! Merci!

12 jaar lang waren de negen amateurkunstenorganisaties onze belangrijkste doelgroep, onze fijnste sparring partners, onze bron van inspiratie en feedback!
Al dat fijn volk bij de amateurkunstenorganisaties, alle ex-collega's én alle partners van de voorbije jaren willen we met veel liefde bedanken voor de mooie samenwerking.

Wat na de Week van de Amateurkunsten?

De landelijke Week van de Amateurkunsten kende haar laatste editie in 2018. Voortaan kies je als kunstenaar of organisator gewoon zelf het beste moment om je kunst aan het publiek te tonen.

Werking Forum voor Amateurkunsten stopgezet

Vanaf 1 januari 2019 werd de werking van het Forum voor Amateurkunsten stopgezet. Het is voorbij..... Velen zongen er al over en waarschijnlijk heb je het ook al horen waaien...maar vanaf januari 2019 stopt het Forum voor Amateurkunsten haar activiteiten. Onze subsidie wordt stopgezet. De middelen gaan over naar het nieuwe steunpunt voor bovenlokaal cultuurwerk, waar ook de ondersteuning van amateurkunsten deel van zal uitmaken.

Gloednieuwe site over hoe amateurkunsten en deeltijds onderwijs elkaar kunnen versterken

Meer en betere samenwerking tussen deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten. Een wensdroom die niet zo nieuw is, maar wel nog altijd actueel! Welke vormen van samenwerking zijn relevant? Waar zitten win-wins zonder je eigenheid op te geven? We willen bruggenbouwers inspireren en aanmoedigen om verder te experimenteren. Daarom, deze gloednieuwe site.

beoordelaars gezocht voor decreet bovenlokale cultuurwerking

Vanaf 2019 wordt het decreet bovenlokale cultuurwerking van kracht en kunnen er aanvragen worden ingediend voor de subsidielijnen binnen dit decreet.
Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar mensen met expertise in het bovenlokale culturele veld.

JES zoekt vormingsmedewerker voortrajecten Gent

JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugddienst met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad. Met Effect organiseert JES in Gent en Brussel voortrajecten voor jongeren (16-18 jaar) uit de Centra Leren en Werken (de vroegere centra deeltijds onderwijs). Voor de jongeren die geen werk vinden omdat ze de vereiste sociale vaardigheden ontbreken, bestaat het voortraject. Wil jij met deze jongeren aan de slag gaan, stel je dan kandidaat (liefst voor 20 december)!

Theatervoorstelling Komt Op/Gaat af

In 2002 vindt auteur en theatermaker Nico Boon een boek op de rommelmarkt. Het is een boek met foto’s van de Amerikaanse fotografe Margaret Bourke-White. De oorlogsfoto’s inspireren hem voor zijn eerste solo aan het RITCS. Die solo is een kantelpunt. Nu, zeventien jaar later, is het verhaal van de fotografe de voedingsbodem voor zijn tweede solovoorstelling Komt op/Gaat af.

CULTUURFORUM 2020 - 15 januari 2019 - Vilvoorde

Vlaams minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz nodigt naar jaarlijkse traditie de cultuursector uit op het Cultuurforum. Ook de jeugdsector is dit jaar van harte welkom op deze dag, waar een open en intersectorale dialoog centraal zal staan.

Projectoproep podiumkunsten voor een jong publiek

Kunstenaars of culturele organisaties uit Vlaanderen die een samenwerking opzetten met een partnerorganisatie uit Québec kunnen een financiële ondersteuning aanvragen voor projecten, partnerschappen en voorstellingen in de podiumkunsten voor een jong publiek. De ondersteuning voor het project aan Vlaamse zijde bedraagt maximaal 15.000 euro. De aanvraag moet uiterlijk op 15 januari 2019 worden ingediend.

Ga aan de slag met jouw lokale, muzikale helden!

Op vrijdag 26 april 2019 organiseert Poppunt samen met iedereen in Vlaanderen en Brussel die het wil horen de vierde editie van Lokale Helden. Goesting om je eigen Lokale Helden-evenement te organiseren? Poppunt zorgt voor inspiratie, de nodige praktische begeleiding en voor een stevige nationale communicatiecampagne!

Koor&Stem vzw zoekt een nieuwe directeur (m/v)

Koor&Stem ondersteunt koren en zangers, brengt zingende mensen samen, promoot het koorleven en doet dat met een open vizier en frisse blik op de toekomst. Momenteel is de organisatie op zoek naar een directeur. Wil jij graag de organisatie komen versterken? Solliciteren kan tot en met 10 december.

oproep culturele samenwerking Vlaamse gemeenschap en Duitstalige gemeenschap

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest vindt eenmaal per kalenderjaar een gezamenlijke projectoproep plaats. Het doel van de gezamenlijke projectoproep is het bevorderen van culturele samenwerking. De oproep staat open voor de culturele operatoren uit de twee gemeenschappen.

Gezocht: stafmedewerker (focus: amateurkunsten)

Wil jij de ploeg van De Federatie komen versterken én je volop smijten voor de 2 miljoen amateurkunstenaars en hun 9 landelijke ondersteuningsorganisaties?

Amateurkunsten sluiten aan bij De Federatie

Sinds vrijdag 26 oktober maken de amateurkunsten volwaardig deel uit van belangenbehartiger De Federatie. Tijdens de Algemene Vergadering van De Federatie maakten deze twee krachtige sectoren hun relatie officieel: het staat nu zwart op wit in de statuten. En daar kwam ook een feestje van...

Ann Overbergh nieuwe algemeen directeur Kunstenpunt

Ann Overbergh (40) wordt vanaf 1 januari 2019 de nieuwe algemeen directeur van Kunstenpunt. Ze volgt daarmee Felix De Clerck op.

Oproep Fedasil

Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers lanceert een oproep om projecten in te dienen voor 2019. Ze onder meer op zoek naar projecten die de deelname van asielzoekers aan het maatschappelijke leven verhogen.

Nieuw onderzoek naar kunst in de vrije tijd van start

Het is al 10 jaar geleden dat het onderzoek ‘Amateurkunsten in beeld gebracht’ werd gelanceerd. Hoog tijd dus voor een vervolg. En dat komt er. Midden 2019 mogen we de eerste resultaten verwachten op vragen als: wie beoefent kunst in de vrije tijd? Welke opleiding volgen amateurkunstenaars? Wat drijft hen of waarom haakt men af? Welke invloed heeft de digitale wereld rond om ons? Welke ondersteuning wordt verwacht?

oko werft aan: stafmedewerker netwerkcoördinatie

Overleg Kunstenorganisaties (oKo) is de belangenbehartiger en werkgeversfederatie van 210 professionele organisaties uit het brede kunstenveld in Vlaanderen en Brussel. Voor de uitbreiding van het team zoekt oKo een stafmedewerker netwerkcoördinatie. Hij of zij staat in het hart van onze ledenorganisatie en faciliteert er professionalisering, praktijkuitwisseling en inspraak in het oko-beleid.

koor&stem zoekt een medewerker secretariaat en onthaal voor snelle indiensttreding

Voor ondersteuning van het secretariaat van Koor&Stem is de organisatie op zeer korte termijn op zoek naar een medewerker secretariaat en onthaal. Het gaat om een tijdelijke deeltijdse functie van minimum 2 jaar. De functie kan op termijn mogelijk uitgroeien tot een voltijdse functie van onbepaalde duur.

Kiezen lokale besturen voor kunst? Tips om nog eens aan de kar te duwen.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Een belangrijke periode breekt aan, voor de nieuwe bestuursploegen van steden en gemeenten én voor burgers die inhoudelijk hun stem willen laten horen. Tips om je cultuurboodschap extra in de verf te zetten en van kunstbeoefening sàmen een hot topic te maken komende legislatuur!

Alt-r ego festival - zaterdag 10 november - Zinnema, Brussel

ALT+R EGO is een parcours dat de bezoeker leidt doorheen zes opeenvolgende artistieke projecten van jonge Brusselse makers. Elk van hen presenteert zijn persoonlijke reflecties over die dubbelzinnigheid via performance, muziek en beeldende kunst.

seminarie conflict matters in arts & culture - 18 december - antwerpen

Het debat over dekolonisering en democratisering van de kunsten verhit de kunsten- en culturele sector. Vanuit de idee ‘Conflict Matters’ omarmen en organiseren we in dit seminarie de discussie, het debat en het meningsverschil als hefboom om het transitieproces van de sector te versterken. Vandaag wordt op een gepolariseerde manier met conflict omgegaan waardoor velen onder ons begrijpelijk een conflictmoeheid ervaren. Maar Conflict does matter, is constructief, geeft impulsen aan de praktijk en zorgt voor een continuë vernieuwing.

Oproep aan alle academies. Binnen welke contouren geven jullie vorm aan de 'alternatieve leercontext'?

De link tussen deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten krijgt meer dan ooit aandacht. Onder meer via de alternatieve leercontext wil de Vlaamse overheid de samenwerking tussen beide sectoren stimuleren. Een regel op papier, vergt heel wat aanpassingen op de werkvloer. Daar is de amateurkunstensector zich sterk van bewust. Daarom zijn we op zoek naar bestaande 'toetsingsinstrumenten' en 'afsprakennota's'. Kan jij ons helpen?

De culturele inzet van de gemeenteraadsverkiezingen

De bibliotheek, het cultureel centrum, de vele (amateurkunst)verenigingen, erfgoed: ook daarover gaan de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe heeft de sector van cultuur en vrije tijd het de afgelopen zes jaar gedaan en wat zijn de vooruitzichten?

Conferentie Age on stAGE - 30 en 31 oktober - Genk

Daags voor het Landjuweelfestival organiseert OPENDOEK een tweedaags congres met als thema ‘seniorentheater’.

koor&stem zoekt 5 projectmanagers

Voor de organisatie van de World Choir Games 2020, het grootste koorevenement ooit in Vlaanderen, zoekt Koor&Stem 5 resultaatgerichte projectmanagers die een tijdelijk team zullen vormen voor en tijdens het evenement. Het gaat om een HR manager, Partnerships manager, Finance manager, Marketing manager en Event operations manager. Solliciteren kan tot uiterlijk 28 oktober.

Kunstkuur stimuleert scholen om, samen met academies en lokale partners, in te zetten op kunsteducatie

Je muzische vorming op school een boost geven en/of cultuur integreren in zowat alle lesvakken? De overheid gelooft in de meerwaarde ervan en voorziet daarom vanaf september 2019 budget en begeleidingsuren via Kunstkuur.

Nieuw steunpunt (boven)lokaal cultuurwerk

Het decreet bovenlokaal cultuurwerk is intussen een feit. Ook het uitvoeringsbesluit werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Concreet voorziet het decreet in drie instrumenten om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:
§ meerjarige projectsubsidies voor transversale projecten
§ de oprichting van een steunpunt bovenlokale werking
§ werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingen (IGS)

Een nieuw verhaal voor het Forum voor Amateurkunsten

De jaarlijkse subsidie voor het Forum voor Amateurkunsten wordt stopgezet vanaf 1 januari 2019. Een grote ommezwaai, maar niet geheel onverwacht. Het Vlaamse Regeerakkoord stelde nl. dat culturele steunpunten tegen het licht moesten worden gehouden, om overlap in taken te vermijden. Bovendien vindt deze regering overheidssteun voor belangenbehartigers niet vanzelfsprekend. Het Forum voor Amateurkunsten kwam zo twee keer in het vizier. De voorbije maanden timmerden team en bestuur aan een nieuw toekomstpad. Een deel van de opdrachten wordt overgedragen naar een nieuw steunpunt bovenlokaal cultuurwerk. Beleid en belangenbehartiging komen onder de vleugels van De Federatie, aanspreekpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Brochure 'Macht herverdelen' biedt nieuw begrippenkader voor diversiteit

Citylab Pianofabriek en Demos stellen daarom de digitale brochure ‘Macht Herverdelen’ voor. De woordenzoeker en bronnenlijst helpen het begrippenkader rond containerbegrippen als diversiteit en interculturaliseren te herzien en te verfijnen. Veel leesplezier!

buren bij kunstenaars - 19, 20 en 21 oktober - West-Vlaanderen

Trek erop uit tijdens het weekend van 19, 20 en 21 oktober in West-Vlaanderen en laat je verrassen door het grote aanbod. Meer dan 2700 beeldhouwers, schilders, keramiekkunstenaars, tekenaars, glaskunstenaars, fotografen en andere beeldend kunstenaars nemen deel.

82STE LANDJUWEEL - GENK - 31 OKTOBER T/M 4 NOVEMBER

In 2018 is Genk het middelpunt van het 82ste Landjuweel. Vijf dagen staat deze bruisende Limburgse stad in het teken van wat geboekstaafd staat als hét evenement van het amateurtheater.

Op de hoogte blijven ?
Schrijf je dan in op de amateurkunsten-nieuwsbrief.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN