FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

missie

Het Forum voor Amateurkunsten creëert een netwerk dat inzet op het valoriseren van kunstbeoefening in de vrije tijd, het versterken van het amateurkunstenveld en het verbinden van amateurkunstenorganisaties, beleidsniveaus en sectoren.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN