FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTENMet de KUNST BUITEN!-sessies willen we lokale besturen inspiratie bieden om artistieke bottom-up initiatieven warm te omkaderen. Aandacht voor ruimte, interactie en een flexibel beleidskader zijn daarbij onmisbare ingrediënten. Onze gaststeden Sint-Niklaas, Waregem en Turnhout geven telkens een unieke inkijk in de lokale aanpak en praktijken. 

PRAKTISCH
Er zijn drie sessies gepland, telkens in samenwerking met een andere gaststad. 

  • dinsdag 20 november in Sint-Niklaas
  • donderdag 22 november in Waregem
  • dinsdag 27 november in Turnhout

Een sessie loopt steeds van 9u30 tot 16u30. Elke sessie heeft eenzelfde centrale programma, maar de praktijkvoorbeelden & sprekers verschillen. Deelnemen kost 20 euro. 

Bekijk het programma en schrijf in via www.kunstbuiten.be

 

RUIMTE, INTERACTIE & VRIJHEID

De vergrote autonomie van lokale besturen biedt kansen om bewust eigen accenten te leggen in de beleidsvoering, ook voor lokaal artistiek talent. Zo’n 2 miljoen kunstenaars zijn er, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Dit betekent dat 1 op de 3 Vlamingen kunst maakt in de vrije tijd. Ze schrijven, dansen, musiceren, schilderen, fotograferen, acteren, experimenteren & programmeren er op los. Ze vinden gelijkgezinden in de buurt, in ateliers, verenigingen, deeltijds kunstonderwijs, het jeugdhuis, in tijdelijke collectieven en ook online. Ze duiken in los/vast verband op bij evenementen, festivals, wedstrijden en vormingen en dragen bij tot een warme en creatieve samenleving. Nieuwe experimentele samenwerkingsvormen brengen een lawine aan initiatieven en ideeën voort. Tijdelijke invullingen zijn niet toevallig dé broedplaatsen van al dat talent en experiment. En een nieuwsgierig publiek participeert gretig aan dat nieuwe aanbod.

Tijdelijkheid, autonomie, eigenaarsschap, bottom-up en DIY lijken wel de nieuwe modewoorden geworden. De grenzen tussen artistieke genres en rollen vervagen, en de sterkste praktijken zijn vaak een kruisbestuiving tussen meerdere maatschappelijke domeinen.

Als lokale overheid is het niet altijd eenvoudig om al deze types kunstenaars & initiatieven te vinden, hun potentieel te ondersteunen, en de beleidsvoering (flexibel) af te stemmen op de actuele noden.

KORTOM
Met de KUNST BUITEN!-sessies willen we lokale besturen een routekaart bieden om artistieke bottom-up initiatieven warm te omkaderen. Bovendien bieden we ook een stand van zaken over het nieuwe steunpunt voor bovenlokaal cultuurwerk. 

WIE IS UITGENODIGD?
Werk je bij een cultuurdienst, vrijetijdsdienst, dienst evenementen, cultuurcentrum, bibliotheek, academie, jeugdhuis of jeugddienst, kunsteducatieve organisatie of andere cultuuractor? Ben je actief in participatie, welzijn of ondernemerschap? Of ben je lokale beleidsmaker? Iedereen die artistiek talent (mee) ondersteunt is van harte welkom op onze tweede super-de-luxe editie.

MET DANK AAN

Stad Sint-Niklaas- dienst vrije tijd, De Casino, stad Waregem - dienst cultuur Waregem, CC De Schakel, Biblab, stad Turnhout - cultuurdienst, De Warande en alle sprekers die hun verhaal komen brengen; in samenwerking met BREEDBEELD - Creatief Schrijven - Danspunt - Koor&Stem - KUNSTWERKT -  Muziekmozaïek - OPENDOEK - Poppunt - Vlamo

 

 

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN