Hier vind je informatie over de kunstbuiten-sessie 2017. Ga naar kunstbuiten.be voor de kunstbuiten sessies 2018.


KUNST BUITEN! – sessies
Inspiratie en toetsstenen voor een straf lokaal beleid voor kunst in de vrije tijd
Lokaal artistiek talent treedt op de voorgrond!
 Onder de noemer KUNST BUITEN!-sessies brachten we in oktober 2017 straffe, lokale beleids- en praktijkvoorbeelden, tips & formats van experten uit verschillende kunstdisciplines én 10 toetsstenen waarmee we lokale politici kietelen naar aanleiding van de verkiezingen in 2018. Want ze zijn met 2 miljoen, die artistieke Brusselaars en Vlamingen, en ze worden graag gesoigneerd.


DE SESSIES

Cultuurprofessionals uit 44 steden en gemeenten én 2 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden woonden de KUNST BUITEN!-sessies bij. Medewerkers van vrijetijds- of cultuurdiensten, cultuurcentra, bibliotheken & academies en vrijwilligers uit kunstverenigingen, cultuurraden & ateliers lieten zich samen met gemeenteraadsleden & schepenen van cultuur inspireren om een stevig lokaal verhaal te schrijven voor artistiek talent.


VERSLAG UIT LIER, HASSELT & ROESELARE

In Lier waren we te gast in CC Vredeberg. Een videoverslag van Bert Vannoten en een beeldverslag van Kaat Somers vind je samen met de presentaties hier. Het fabuleuze Tajine vormde het decor van de sessie van Hasselt. Enkele studenten van P-XL MAD maakten een grafisch verslag. Foto’s & presentaties zijn er uiteraard ook. En in Roeselare zorgde onze collega Anton De Boes voor een leuk beeldverslag. Het introfilmpje en TRAX-info krijg je er ook bij.


LOKALE PRAKTIJKVOORBEELDEN

Steden en gemeenten gaan heel concreet aan de slag met kunst in de vrije tijd. Ze geven kansen, bieden een podium aan lokaal artistiek talent, ze zoeken de dialoog met het publiek, faciliteren samenwerking en bieden ondersteuning. We waren te gast in Lier, Hasselt en Roeselare. Deze steden gaven mee vorm aan het programma en presenteerden heel wat boeiende praktijkvoorbeelden, telkens met KUNST BUITEN! als rode draad. Hier kun je deze opnieuw bekijken.

KUNST BUITEN !?

KUNST BUITEN! is niet toevallig ook het thema van de Week van de Amateurkunsten 2018. Het gaat over kunst in de publieke ruimte, naar buiten komen met je kunst, deelnemen aan kunst, maar ook over de plaats van kunst binnen het (lokale) cultuurbeleid en binnen onze samenleving. En je kunt altijd buiten de lijntjes kleuren... Deelnemen aan de Week van de Amateurkunsten? Alle info vind je op www.wak.be


LOKALE VERKIEZINGEN

In oktober 2018 kiezen we met z’n allen een (nieuw) gemeentebestuur. Ook talentontwikkeling, kunsteducatie, culturele ontplooiing en de verbindende kracht van kunst verdienen een plaats in het lokale beleid. Wil je creativiteit aanmoedigen, dan zijn kansen op verdere talentontwikkeling cruciaal. Zonder stevige fundamenten, geen fraai bouwwerk. Voor een uitgebalanceerde kweekvijver voor talent speelt de lokale overheid een belangrijke rol; ook in de toekomst. Bekijk hier de tien toetsstenen bij het benoemen van de noden van kunstbeoefenaars, en vind ook onze tijdslijn, cijfermateriaal en 1001 tips om te wegen op lokaal beleid.


PARTNERS VOOR ARTISTIEK TALENT & BESTUREN

Negen straffe, gespecialiseerde organisaties staan klaar om lokaal talent mee te ondersteunen. Poppunt, Creatief Schrijven, KUNSTWERKT, Koor & Stem, Vlamo, Danspunt & Opendoek tekenden present voor de KUNST BUITEN!-sessies en prikkelden met projecten, tips en een up-to-date dienstverlening voor lokale besturen. Lees hier meer over hun aanbod in het kader van de Week van de Amateurkunsten. Benieuwd hoe zij jou kunnen bijstaan in het vormgeven van je beleid voor muzikanten, schrijvers, dansers, fotografen of theatermakers? We bundelden alle info in deze handige brochure. Contactgegevens vind je hier.