FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

kennis en expertise

De veelheid, verscheidenheid en de kwaliteit binnen de sector amateurkunsten worden in beeld gebracht via onderzoek en publicaties. Expertise, ervaringen en bevindingen uit projecten en praktijkvoorbeelden kunnen inspirerend werken en de maatschappelijke waarde van de amateurkunsten mee helpen duiden. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN