FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

aanverwante domeinen

Amateurkunsten zitten ruim verspreid en hebben raakvlakken met heel wat aanverwante sectoren. Op de vele snijlijnen met aanverwante sectoren wordt ingezet op het uitbouwen van stevige relaties, op samenwerking, afstemming en uitwisseling. Kunsten, erfgoed, circus, jeugd, onderwijs, sociaal-cultureel volwassenenwerk, lokaal cultuurbeleid…vormen belangrijke terreinen waar via diverse partnerships acties uitgezet worden over beleidsdomeinen heen. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN