FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

sociaal-cultureel volwassenenwerk


Amateurkunsten en sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn nauw verwant aan elkaar.

In het huidig beleid zijn amateurkunsten een specifiek domein binnen het sociaal-cultureel werk, maar bij amateurkunsten ligt de focus zowel op het sociale, het educatieve als het artistieke.

Verder ‘deelt' de amateurkunstensector een doelgroep met het sociaal-cultureel werk. Denk maar aan toneelafdelingen van KWB, cursisten digitale fotografie bij Vormingplus of gespecialiseerde vormingsinstellingen, enz. Het is dus goed om voeling te hebben met elkaars werkveld.

Het Forum voor Amateurkunsten zet hier op in o.a. via netwerking met De Federatie en SoCiuS.

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN