FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

jeugd


Creatieve kunstbeoefening is in bij jongeren! Niet minder dan 71% van de 14- tot 17-jarigen is amateurkunstenaar. Tel daar nog eens 46% 18- tot 34- jarigen bij en je weet dat de toekomst van de amateurkunsten verzekerd is. Vooral dans, beeldexpressie, schilderen en zang zitten in de lift.

Via de prioriteit jeugdcultuur stimuleerde de Vlaamse regering (onder voormalig minister Smet, 2011) gemeentebesturen om een beleid te voeren waarbij kinderen en jongeren stimulansen kregen rond artistiek expressie. Deze verhoogde aandacht wierp zeker vruchten af.

Nog onder minister Smet ontvingen jeugdhuizen vanaf 2014 subsidie voor projecten die de ondernemerszin en de artistieke expressie bij jongeren stimuleren. In eerste instantie kwam hier 1,8 miljoen euro voor vrij. Intussen (2018) maken hier zo'n 40 jeugdhuizen gebruik van. Dit zijn vaak zalige kweekvijvers voor nieuw talent waar ook de amateurkunstensector wel bij vaart.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN