FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

onderwijs


Onderwijs, de plek waar àlle kinderen en jongeren samen komen, is een ideale biotoop om ook aan culturele competenties te werken. Nu 'cultureel bewustzijn en culturele expressie' een sleutelcompetentie is én academies en dagonderwijs gestimuleerd worden om samen te werken en van elkaar te leren, kan kunst in de vrije tijd daar alleen maar wel bij varen.

Sinds juli 2018 heeft onderwijs (1ste graad secundair) nieuwe eindtermen. 'Cultureel bewustzijn en culturele expressie' is daar één van. Op welke manier ze concreet invulling krijgen, zal komende jaren nog moeten blijken.

Hoopgevend is in elk geval dat leerkrachten bijna twee keer zoveel creatieve hobby's beoefenen dan andere werknemers. Ze zetten die creatieve vaardigheden ook graag in tijdens de lesuren en zouden graag deel uitmaken van cultuurteams op school, zo blijkt uit onderzoek.

De combinatie onderwijs en amateurkunsten biedt mogelijkheden:

  • scholen kunnen aan de slag met educatieve pakketten samengesteld door AK-organisaties;
  • scholen kunnen lokale kunstenaars inschakelen voor een artistiek project en daar zelfs subsidie voor krijgen;
  • scholen kunnen hun artistieke creaties (toneel, koor, drumband,...)  tonen buiten de schoolmuren;
  • scholen kunnen hun gebouwen ter beschikking stellen van creatieve groepen of individuen;
  • scholen kunnen werk maken van een gedragen en brede visie rond kunst & cultuur (ken je cultuur in de spiegel bv. al?) en deze structureel inbedden; de gemeentelijke cultuur/vrijetijdscoördinator kan fungeren als klankbord voor ideeën of doorblader PANACHE om je blik te verruimen.
  • scholen en academies kunnen sinds kort intensief samen initiatieven opzetten die de leerlingen, en dus ook hen als kind in de vrije tijd, ten goede komen.

 

CANON Cultuurcel helpt bruggen bouwen tussen cultuur en onderwijs. CANON zet in informatie (bv. met cultuurkuur), inspiratie en financiële ondersteuning.

Kijk ook even op de webstek van Muzes, de site voor leerkrachten muzische vorming en artistieke vakken.  

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN