FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

kunst- en cultuureducatie


Kunst- en cultuureducatie doorkruisen verschillende beleidsdomeinen. Daarom zijn er zoveel verschillende sectoren en actoren bij betrokken en vind je elementen ervan terug in in een hele rist regelgevingen. Cultuureducatie vindt je in onderwijs, maar evengoed in de vrije tijd.

AANBIEDERS

Cultuurcentra, gespecialiseerde vormingsinstellingen, kunsteducatieve organisaties, Vormingplus, landelijke amateurkunstenorganisaties en de muziekwinkel om de hoek... Allemaal zijn ze met kunsteducatie begaan.

Amateurkunstenaars zijn leergierig. Uit onderzoek blijkt dat 20% ooit een kunsteducatieve opleiding volgde buiten het deeltijds kunstonderwijs. Van kortlopende cursussen tot masterclasses, e-learning, workshops, enz.

 

BELEID

Kunst- en cultuureducatie kan rekenen op blijvende belangstelling.

  • In 2008 stelde minister Bert Anciaux een beleids- en actienota op, met oa. de inventarisatie van niet-formele kunsteducatoren. Lees Smaakmaker'.
  • 2012: ministers Schauvliege en Smet streven naar meer structurele samenwerking tussen Cultuur, Jeugd en Onderwijs.‘Groeien in cultuur’ vormde de leidraad.
  • Doorgroeien in cultuur’ omvatte een gezamenlijke visie, doelstellingen en actieplan over het belang van cultuureducatie voor alle leeftijdsgroepen.
  • In 2018 voegen Sven Gatz en Hilde Crevits hun kijk op de zaken aan dit rijtje toe. De actienota Cultuur & Onderwijs getuigt hiervan. Speerpunten zijn:
  1. Cultuur in de Spiegel, uitrol van een rerentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie voor kleuter- en leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de lerarenopleiding . 
  2. Verdere uitbouw van de praktijkenbank Cultuurkuur (cult&onderw), met uitbreiding van Kunstenkuur (focus onderw&academies).
  3. Prakijkondersteuning

Op de website van de Vlaamse overheid vind je ook heel wat relevante informatie.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN