FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

deeltijds kunstonderwijs (DKO)


Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits wil inzetten op de link tussen het deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten. Ook minister van Cultuur Sven Gatz, wil investeren in creativiteit en verbinding. Het niveaudecreet DKO (goedgekeurd door de Vlaamse Regering in februari 2018) onderschrijft deze ambitie. Eén van de doelstellingen van het decreet is nl.verbindend werken, oa. met cultuur en meer bepaald kunst in de vrije tijd.

De amateurkunstensector reikt graag de hand naar aanverwante domeinen. Het deeltijds kunstonderwijs zien we als één van onze prioritaire partners.

Veel DKO-leerlingen komen na hun opleiding immers in de amateurkunstenwereld terecht. Uit  onderzoek (2009) blijkt dat 25% van de amateurkunstenaars een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgde. Maar ook tijdens het academietraject zijn heel wat leerlingen actief in het vereningsleven. 

Deeltijds kunstonderwijs en de amateurkunstensector richten zich elk op hun manier tot de actieve kunstbeoefenaar. Vanuit een verschillende visie en methodiek (respectievelijk onderwijs en sociaal-cultureel werk) werken we aan een gemeenschappelijk doel: kunsteducatie en kunst als meerwaarde in de maatschappij. MEER HIEROVER VIND JE OP ONZE THEMA-SITE AK DKO.

Op Vlaams niveau kruisen hier en daar onze paden, versterken we elkaars werking en gaan we gedeelde uitdagingen aan.

Het is dus belangrijk afstemming te zoeken en constant met elkaar in dialoog te blijven. Intussen is werk gemaakt van 'een gemeenschappelijke vocabulaire' in de vorm van diverse competentiedossiers. Door te omschrijven wat een amateurkunstenaar reeds kent en kan, moet de doorstroom vlotter en gerichter verlopen.

De landelijke amateurkunstenorganisaties werken regelmatig samen met het DKO. Vaak ad hoc of projectmatig. Op meer structurele basis brengt het DKO expertise binnen via stuurgroepen, denktanks, jurering of coachingstrajecten. Het DKO doet op  haar beurt beroep op de amateurkunstensector en/of het veld voor concrete samenwerkingsprojecten of om opgedane expertise te delen.

Lokaal zijn er ook heel wat voorbeelden waarbij amateurkunstenverenigingen en academies elkaar de hand reiken. Heb je zelf een recent voorbeeld? Laat het ons zeker weten. We nemen dit graag op in onze praktijkenbank.

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN