FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

ecologie


Binnen de kunstensector groeit de aandacht voor duurzaamheid, zowel in de eigen werking als in het programma. Verschillende spelers binnen de sector verenigingen zich om hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een duurzame en rechtvaardige toekomst op te nemen.

Het Forum voor Amateurkunsten is lid van Green trackeen transitienetwerk dat zich tot doel stelt de Gentse kunstensector duurzamer en ecologischer te maken. Het Forum ondertekende mee het Green-Track-charter om op ecologisch gebied samen te werken en kennis met elkaar uit te wisselen. 

Green Track wordt gesteund door de stad Gent, het Gents Klimaatverbond en Jonge Sla (VTi/Ecolife).

Sedert februari 2013 is Pulse - Transitienetwerk Cultuur actief. Pulse is het transitienetwerk van actoren en steunpunten uit de kunsten, erfgoed en sociaal-culturele sector. Samen met de Vlaamse Gemeenschap wil Pulse werken aan een transitie naar een sociaal-rechtvaardige duurzame samenleving!

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN