FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

bestuursorganen

Het Forum voor Amateurkunsten wordt bestuurd door afgevaardigden vanuit de landelijke amateurkunstenorganisaties, aangevuld met externe deskundigen.

Samenstelling Raad van Bestuur

Voorzitter: Luk Verschueren (deskundige)
Pol Coussement (DANSPUNT)
Alexander Declerq (KOOR&STEM)
Ellen Stubbe (OPENDOEK)
Dirk De Corte (deskundige)
Alain Delmotte (KUNSTWERKT)
Patrick Lenaers (Muziekmozaïek)
Nerkiz Sahin (deskundige)
Frank Van Damme (Creatief Schrijven)
Freddy Van Vlaenderen (BREEDBEELD)
Tijs Vastesaeger (Poppunt)
Michel Willé (Vlamo) 

Volgende mensen zijn lid van de Algemene Vergadering van het Forum voor Amateurkunsten

Jamila Amadou
Sofie Brockmans
Dirk De Corte
Hilde De Leeuw
Koenraad De Meulder
Alexander Declerq
Alain Delmotte
Didier Deneuter
Zineb El Boussaadani
Joke Embrechts
Lieven De Laet
Yves Joris
Patrick Lenaers
Ruth Muylle
Luc Nowé
Nerkiz Sahin
Ellen Stubbe
Frank 
Van Damme
Sara Van Hoezen
Paul Van Montfort
Freddy Van Vlaenderen
Geert Vandenwijngaert
Tijs Vastesaeger
Luk Verschueren
Lien Verwaeren
Reginald Wietendaele
Michel 
Willé

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN