FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Koor&Stem vzw zoekt een nieuwe directeur (m/v)

Koor&Stem ondersteunt koren en zangers, brengt zingende mensen samen, promoot het koorleven en doet dat met een open vizier en frisse blik op de toekomst. Momenteel is de organisatie op zoek naar een directeur. Wil jij graag de organisatie komen versterken? Solliciteren kan tot en met 10 december.

Jobinhoud


Als directeur ben je verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling van de organisatie, rekening houdend met en anticiperend op de toekomstige evoluties in de nationale en internationale context. Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van de beleidsplanning die door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Koor&Stem wordt ontwikkeld.


Je stimuleert initiatiefname, resultaatgerichtheid, vernieuwing, eigenaarschap en ondernemerschap in de organisatie.


Als directeur draag je bij tot een adequate externe vertegenwoordiging en het uitbouwen van relevante contacten met de belangrijkste stakeholders om een snelle informatie-uitwisseling te verzekeren, om voldoende fondsen te werven voor de werking van de organisatie en om het imago van de Vlaamse koorwereld te versterken.


Een uitgebreid functieprofiel en de mogelijkheid om te solliciteren vind je op poolstok.be

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN