FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

oproep culturele samenwerking Vlaamse gemeenschap en Duitstalige gemeenschap

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest vindt eenmaal per kalenderjaar een gezamenlijke projectoproep plaats. Het doel van de gezamenlijke projectoproep is het bevorderen van culturele samenwerking. De oproep staat open voor de culturele operatoren uit de twee gemeenschappen.

De ondersteuning bedraagt maximaal 5.000 euro per goedgekeurde aanvraag. De aanvraag moet uiterlijk op 21 december 2018 worden ingediend.


Het volledige reglement en aanvraagformulier kan je vinden via cjsm.be

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN