FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Nieuw onderzoek naar kunst in de vrije tijd van start

Het is al 10 jaar geleden dat het onderzoek ‘Amateurkunsten in beeld gebracht’ werd gelanceerd. Hoog tijd dus voor een vervolg. En dat komt er. Midden 2019 mogen we de eerste resultaten verwachten op vragen als: wie beoefent kunst in de vrije tijd? Welke opleiding volgen amateurkunstenaars? Wat drijft hen of waarom haakt men af? Welke invloed heeft de digitale wereld rond om ons? Welke ondersteuning wordt verwacht?

Universiteit Gent, werkgroep Cudos, leidt alles in goede banen.


Het Forum voor Amateurkunsten is opdrachtgever en coördinator, en het onderzoek wordt verdergezet binnen de schoot van het nieuwe Steunpunt Bovenlokale Cultuur. 


En deze fantastische klankbordgroep met medewerkers uit de sector en externen (foto), staat ons komende maanden bij met raad en daad.


Het startschot is gegeven.
De bevraging kan beginnen…!

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN