FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Kiezen lokale besturen voor kunst? Tips om nog eens aan de kar te duwen.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Een belangrijke periode breekt aan, voor de nieuwe bestuursploegen van steden en gemeenten én voor burgers die inhoudelijk hun stem willen laten horen. Tips om je cultuurboodschap extra in de verf te zetten en van kunstbeoefening sàmen een hot topic te maken komende legislatuur!


  • Hoe komende maanden vinger aan de pols houden?

  • Welke wensen en ambities komen in het meerjarenplan 2020-2025 terecht?

  • Welke budgetten stelt de gemeente voorop?

  • Welke vooruitgang wordt geboekt?

  • Zie je verschuivingen in het beleid?

  • En hoe wil je daarop reageren?


Op www.amateurkunsten.be/lokaleverkiezingen krijgen adviesraden, verenigingen, individuele kunstenaars (maar ook schepenen en cultuurambtenaren) tips om hun boodschap in de verf te blijven zetten.


Dit najaar leggen lokale besturen nl. de inhoudelijke en financiële fundamenten voor het toekomstig beleid vast...

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN