FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Nieuw steunpunt (boven)lokaal cultuurwerk

Het decreet bovenlokaal cultuurwerk is intussen een feit. Ook het uitvoeringsbesluit werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Concreet voorziet het decreet in drie instrumenten om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:
§ meerjarige projectsubsidies voor transversale projecten
§ de oprichting van een steunpunt bovenlokale werking
§ werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingen (IGS)

Sinds 1 januari 2019 is het nieuwe steunpunt operationeel. Alle info vind je hier


Het decreet en het uitvoeringsbesluit kan je raadplegen via cjsm.be

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN