FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Hoe academies en amateurkunsten elkaar inspireren

Meer en betere samenwerking tussen deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten.
De wensdroom is niet zo nieuw, maar wel nog altijd brandend actueel ! Denk maar aan de klemtonen in het decreet DKO dat op 1 september van kracht werd. Ter inspiratie zochten we enkele sprekende voorbeelden bijeen. Van academies die de lonken naar kunstenaars in de vrije tijd of omgekeerd.
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN