FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Internationale studiedag “Verhalen en vertelkunst in migranten- en vluchtelingenwerk”

Ben je benieuwd naar het potentieel van verhalen in het werken met kwetsbare groepen? Wil je weten hoe werken met verhalen en vertelgroepen kan bijdragen tot sociale cohesie en meer maatschappelijke betrokkenheid en wederzijds begrip? Ben je op zoek naar een speelse methode om de Nederlandse taal aan te leren? Ben je klaar om je op het terrein van digital storytelling te wagen? Kom dan zeker naar Landcommanderij Alden Biesen op donderdag 23 november 2017. De voertaal van deze studiedag is Nederlands. Een beperkt gedeelte is in het Engels. De deelname is gratisIn de voormiddag tonen verschillende organisaties hun geslaagde vertelprojecten via een posterbeurs en plenaire presentaties. In de namiddag mag je je verwachten aan een verscheidenheid van workshops gegeven door vertellers die stuk voor stuk ervaring hebben met het werken met vluchtelingen en migranten. 

Interesse? Schrijf je dan in door bijgaand inschrijvingsformulier vóór 20 november 2017 terug te sturen naar Myriam Swinnen (myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be). FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN