FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Zet mee je schouders onder OPENDOEK!

Ben je gepassioneerd? Hou je van gekke ideeën, maar handel je toch weloverwogen?
OPENDOEK houdt ervan om mensen te ondersteunen, helpen, adviseren, inspireren en verbinden. OPENDOEK wil weten wat er in de wereld gebeurt en opduikt en, of ze daar mee aan de slag kan.
Omdat we OPENDOEK, dé organisatie voor amateurtheater in Vlaanderen en Brussel zijn, doen we dat met theater. (www.opendoek.be)
Voel je het al kriebelen? Dan moet je verder zeker lezen, want dan ben jij misschien onze nieuwe vrijwilliger.

Voor een compleet nieuwe structuur, waarvoor zowel bestuursfuncties als operationele functies vacant zijn, is OPENDOEK op zoek naar nieuw bloed. Voor alle geledingen streeft OPENDOEK naar een gezonde mix van leeftijd, gender en herkomst, allen met voeling voor theater.


Raad van bestuur


In het kader van cultural governance wordt de raad van bestuur samengesteld uit mensen die onder meer over volgende competenties beschikken:


-        Algemeen cultuurbeleid en besluitvorming


-        Personeelsbeleid


-        Financieel management


-        Rechtskennis


-        Strategisch management


-        Marketing en publiciteit


-        ICT


De raad van bestuur schept samen met de directie het kader waarbinnen het amateurtheater zich ten volle kan ontplooien en ondersteund kan worden.


Algemene vergadering


Naast bestuurders is OPENDOEK op zoek naar leden die zich in de algemene vergadering willen engageren. Mensen, met passie voor theater, die constructief willen meedenken aan de toekomst van OPENDOEK, uiteraard naast het afhandelen van een aantal wettelijke verplichtingen in het kader van de VZW-wetgeving.


Regiomedewerkers


OPENDOEK zet een kader uit maar kan dit enkel met de nodige feedback vanuit het werkveld. Regiomedewerkers worden in de diverse regio’s (16) over heel Vlaanderen en Brussel ingezet als ambassadeur. Als regiomedewerker ga je jaarlijks binnen je regio een aantal voorstellingen zien, ga je in gesprek met de gezelschappen van je regio, vertegenwoordig je de organisatie tijdens vieringen en huldigingen in je regio en kun je ingeschakeld worden als cursuscoördinator voor diezelfde regio. Hoe groot je engagement hierin is, kun je zelf bepalen.


Wat biedt OPENDOEK?  • Inspraak in de enige organisatie voor amateurtheater in Vlaanderen en Brussel

  • Deel uitmaken van het grootste ‘theatergezelschap’ in Vlaanderen en Brussel

  • Gratis lidkaart, met voordelen als verzekering, korting op vorming en tickets, ontlening Theaterbib, abonnement OP&DOEK en nieuwsbrieven

  • Terugbetaling transportkosten


Als het nog steeds kriebelt, stuur voor 15 oktober 2017 een mail (eventueel met CV) met keuze van de aard van het vrijwilligerswerk naar secretariaat@opendoek.be


In november 2017 worden alle nieuwe structuren opgestart.


Nog meer info nodig? Neem gerust contact op met het secretariaat 03/222 40 90.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN