FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

sectormoment cjm: een cultuurbeleid in het digitale tijdperk - 26 september - brussel

Op dinsdag 26 september 2017 organiseert het Departement CJM het jaarlijkse sectormoment cultuur. Dit jaar staat het in het teken van cultuurbeleid en digitalisering. Afspraak op 26 september in Brussel.

Tijdens het najaar van 2017 wordt de beleidsvisie rond digitale cultuur verder ontwikkeld. Dit zal resulteren in de visienota ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ die vanuit een langetermijnperspectief een leidraad zal bieden aan zowel de overheid als de culturele sector voor de omgang met digitale technologie in de cultuursector.


Een belangrijke stap in dit proces vormt het onderzoek naar een "operationeel netwerkmodel gecoördineerde decentrale dienstverlening voor de culturele sector". Dit onderzoek levert bouwstenen voor verdere reflectie. De resultaten van deze studie zullen op dit sectorevent worden voorgesteld en er is tijdens interactieve sessies ruimte om in de vorm van scenario's hierop te reflecteren. 


 Het volledige programma en de inschrijflink vind je via cjsm.be

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN