FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Transitiereglement voor subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling

Subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling kunnen worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen was 1 oktober 2017, de volgende oproep loopt tot 1 april 2018.

Het transitiereglement is één van de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden en regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen is 1 oktober 2017. Een tweede indienronde wordt afgerond op 1 april 2018. 


Enkele aandachtspunten, weetjes en richtlijnen:  • Alle aanvragen moeten via KIOSK gebeuren. Begin tijdig! Vooraf moet je immers een gebruikerscode aanvragen.

  • Je mag meer dan één project indienen per ronde. Herhaling - in de volgende ronde - kan enkel als er nieuwe elementen aan het project worden toegevoegd.

  • Nieuwe projecten - die nooit eerder steun van de provincie ontvingen - komen zeker in aanmerking.

  • Regionale uitstraling is noodzakelijk. Samenwerken met partners is geen noodzaak, wel een pluspunt.

  • Kwaliteit staat voorop, al streeft de overheid naar evenredige spreiding van toekenning van subsidie-aanvragen.

  • In totaal wordt ongeveer 2,5 miljoen euro vrij gemaakt.

  • Eigen inbreng is noodzakelijk. De subsidie kan nooit 100% bedragen.

  • Als je organisatie in de lijst van nominatieven staat (zie overzicht), dan kom je niet in aanmerking voor het transitiereglement. Zoek dan best partners die niet op de lijst staan.Meer informatie


Stand van zaken afslanking provincies


Heeft u vragen over het transitiereglement of KIOSK? Mail naar kiosk@vlaanderen.be


Heeft u een algemene vraag over de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden? Mail naar overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN