FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Overdracht provinciale bevoegdheden. Wat betekent dit voor amateurkunsten? + infosessies Transitiereglement

Dat de provincie haar culturele bevoegdheden zou overdragen naar de Vlaamse of lokale overheid is al geruime tijd bekend (cfr. Vlaams Regeerakkoord). Hoe die overdracht van bevoegdheden precies zal gebeuren, is nu geregeld door minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz.

De inventarisatie van provinciale initiatieven, organisaties, projecten en subsidieregelingen was een titanenwerk. Alles samen zijn er enkele duizenden dossiers en honderden provinciale ambtenaren bij betrokken.


Omdat de huidige regelingen in de verschillende provincies zeer uiteenlopend zijn en niet allemaal eenzelfde eindpunt kennen (bv. wedstrijdcycli), voorziet minister Sven Gatz een overgangsperiode in 2018 en 2019.  • Voor culturele projecten van bovenlokaal belang komt er een transitiereglement. Een eerste indiendatum is voor de projecten van 2018 is reeds 1 oktober 2017. Eind augustus/begin september volgen nog infosessies. 

  • Subsidies voor muziekensembles, koren en theatergezelschappen zullen in 2018 en 2019 overgenomen worden door de Vlaamse overheid, volgens de ranking die deze organisaties hebben behaald in de laatste wedstrijd waaraan ze hebben deelgenomen. Vanaf 2020 treedt een nieuwe regeling in voege.

  • In 2020 wordt een nieuw regionaal cultuurdecreet van kracht. Dit decreet zal focussen op praktijkondersteuning, talentondersteuning en participatie aan breed toegankelijke bovenlokale culturele initiatieven.


Meer weten


Wie interesse heeft in meer gedetailleerde informatie kan terecht op de website CJM, voor een basisnota, het transitiereglement en de overzichten van de organisaties. U kan ook mailen via overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be. Het transitiereglement vind je hier.


De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen is 1 oktober 2017. Subsidieaanvragen moeten worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.


Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert nu infosessies over dit transitiereglement en de KIOSK-applicatie. 


Noteer alvast volgende data:  • Vlaams-Brabant: VAC Leuven – 22 augustus 2017

  • Limburg: VAC Hasselt - 28 augustus 2017

  • West-Vlaanderen: nog te bevestigen - 5 september2017

  • Antwerpen: De Nieuwe Vrede - 6 september 2017

  • Oost-Vlaanderen: VAC Gent – 7 september 2017

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN