FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

VLUCHTELINGEN IN VRIJWILLIGERSWERK

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk voert momenteel een bevraging naar ervaringen van organisaties met het werken met vluchtelingen. Tegen het einde van dit jaar moet het onderzoek resulteren in een dossier met instrumenten en tips voor het werken met vluchtelingen. 

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk start met een nieuw project met steun van Fedasil. Hoe kunnen vluchtelingen die dat wensen sterker ingeschakeld worden als vrijwilliger? Is het inschakelen van vluchtelingen een optie om het vrijwilligerspotentieel te versterken? Welke ondersteuning vragen vrijwilligersorganisaties en lokale besturen om vluchtelingen in te schakelen als vrijwilliger?


Met enkele antwoorden geef je hen inzicht in wat er nodig is op dit vlak. Het invullen van de bevraging verloopt in 4 stappen en duurt ongeveer 15 minuutjes en kan anoniem. Maak kans op 1 van de 5 publicaties ‘Vrijwilligerswerk op de Rails’ die we verloten onder de deelnemers! Je kan de bevraging natuurlijk ook verder verspreiden. Alvast bedankt!


Klik hier om naar de bevraging te gaan. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN