FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

nieuwe projectoproep cultureel samenwerkingsakkoord

Een project op poten zetten met een Franstalige organisatie in 2018? Dankzij het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Waalse minister van Cultuur, kan jouw project tot 5.000 euro subsidie krijgen. Indienen doe je voor 15 oktober 2017. Aanvraagformulieren en meer info vind je via de website www.cultuurculture.be. 

Culturele actoren uit beide Gemeenschappen kunnen samen een projectvoorstel indienen. Samenwerking en uitwisseling tussen de beide Gemeenschappen staan centraal in deze projectoproep. Elk project moet minstens één partner uit elke Gemeenschap tellen. Het kan gaan om nieuwe samenwerkingen of bestaande samenwerkingen. Bij bestaande samenwerkingen biedt het ingediende project wel een meerwaarde aan de huidige samenwerking.


Samenwerking en uitwisseling tussen de beide Gemeenschappen staan centraal in deze projectoproep.  • Het project is een culturele activiteit die tot stand komt dankzij een samenwerking tussen minstens twee partners, één uit elke Gemeenschap, en creëert een wederzijds positief beeld;

  • Het project wordt voor minstens de helft gefinancierd vanuit een andere bron;

  • Het project is een duidelijk aantoonbare nieuwe samenwerking tussen Vlaamse en Franstalige kunstenaars, culturele organisaties, bemiddelaars, culturele presentatieplekken uit de brede culturele sector of voegt een concrete en onderscheidende meerwaarde toe aan een reeds bestaande of een reguliere samenwerking;

  • Het project leidt naar minstens één publiek moment met deelname van leden uit beide Gemeenschappen


Elk goedgekeurd project wordt voor een zelfde bedrag vanuit de beide Gemeenschappen ondersteund. Er zijn twee types forfaits:  • Basisforfait: 2 x 2.500 euro

  • Verhoogd forfait: 2 x 5.000 euro


Goedgekeurde projecten krijgen dus telkens tweemaal het forfait: elke trekker krijgt de middelen vanuit de administratie van de Gemeenschap waaronder hij ressorteert. De subsidies voor een project bedragen dusin totaal 5.000 of 10.000 euro.


Een aanvraag indienen doe je uiterlijk op 15 oktober 2017. 


Meer info en aanvraagformulieren via www.cultuurculture.be

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN