FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Het deeltijds kunstonderwijs vernieuwt

Vanaf 1 september 2018 zullen kinderen vanaf 6 jaar muziek en woordkunst-drama kunnen volgen in de academie. Er komen nieuwe opleidingen, zoals regisseur, choreograaf en 'dj' en het deeltijds kunstonderwijs gaat op zoek naar sterkere toenadering met de lokale culturele omgeving waartoe ook amateurkunsten behoren. Deze maatregelen keurde de Vlaamse regering begin mei goed.

Vlaanderen telt 169 academies met 178.000 leerlingen. Vanaf 1 september 2018 verandert één en ander voor hen op basis van 'het niveaudecreet' deeltijds kunstonderwijs (DKO). Zo wordt de band met amateurkunsten bv. explicieter aangehaald.  • Leerlingen zullen kunnen instappen op hun niveau. Wie als autodidact of via een amateurkunstenvereniging al bepaalde kennis en vaardigheden verworven heeft, zal na een extra toelatingsproef kunnen starten op een hoger niveau dan het eerste jaar.

  • De 'alternatieve leercontext' moet aanzetten om ook buiten de schoolmuren te kijken. Hiertoe krijgen leerlingen de kans om ook competenties op te doen in het verenigingsleven.

  • Lezingenreeksen, masterclasses of meerdaagse workshops door externen (bv. uit het amateurkunstenveld) kunnen een aanvulling vormen op bestaande leeractiviteiten.

  • Beeldende kunst wordt 'beeldende en audiovisuele kunsten'; woordkunst wordt 'woordkunst-drama' wat meer aansluit bij oa. amateurkunsten.

  • Het decreet stimuleert partnerschappen tussen academies, omliggende scholen en lokale spelers waar opnieuw amateurkunsten deel van kunnen uitmaken.


Een grote meerderheid van leerlingen volgt een DKO-opleiding met het oog op kunstbeoefening in de vrije tijd. Als de academie haar aanbod afstemt op haar culturele omgeving, verenigingen maar evengoed individuele kunstenaars, verzekert ze een vlotte doorstroom van afgestudeerden en draagt ze op die manier bij aan de culturele dynamiek in een stad of gemeente.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN