FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

actie: afschaffing meldingsplicht voor vrijwilligerswerk

Wie werkloos of bruggepensioneerd is en vrijwilligerswerk wil doen, moet dat vandaag nog steeds eerst melden bij de RVA. RVA kan de aanvraag weigeren, terwijl vrijwilligerswerk grote voordelen oplevert voor werklozen: sociale contacten, een grotere jobkans en een betere gezondheid. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw onderneemt in mei 2017 een mailactie tegen die meldingsplicht en roept op om hen mee te helpen.

Wil je meedoen met de actie? 


Stuur een mail naar ministers Peeters en de Block en vraag om de afschaffing van de meldingsplicht. Surf naar de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk  en verstuur de tekst met 8 argumenten door je e-mailadres in te vullen en op de knop te duwen. Delen met je netwerk mag natuurlijk ook!

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN