FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

in koor! - muziektheaterproject met link naar de amateurkunstensector

Uitgangspunt voor IN KOOR! zijn de repetities van een koor, eindeloos oefenend om tot eenstemmigheid en welluidendheid te komen. Performance-kunstenares Myriam Van Imschoot en Willem de Wolf, acteur en auteur bij Cie. De Koe, werkten samen met niet-geoefende zangers – theaterstudenten van KASK Gent en dertien amateuracteurs.

IN KOOR! is niet alleen een ode aan de foute aanhef, de valse noot en de nog wankele stem, maar zoomt ook in op de repetitie, de verbetering, de hoop, de (dis)harmonie, en op hoe individualiteit zich verhoudt tot samenhorigheid. Wie komt voor mooie cantates en virtuoze stempartijen, moet het stellen met een voorstelling die van vals zingen een kunst maakt.


Meer info en kaarten kan je verkrijgen via: www.campo.nu


 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN