FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

TRANSITIEREGLEMENT voor culturele projecten met regionale uitstraling: deadline 1 april 2018

N.a.v. de afslanking van de provincies werden enkele overgangsmaatregelen in het leven geroepen. In afwachting van het nieuw decreet bovenlokaal cultuurbeleid, kunnen organisaties een projectsubsidie aanvragen via het zgn. Transitiereglement. Eerstvolgende deadline is 1 april 2018.

UITNODIGING - 13 maart 2018 - Hoe CULTUURCONTENTEMENT is de Vlaming?

’t Is gebeurd. Meer dan 5.500 cultuurliefhebbers uit alle hoeken van Vlaanderen lieten zich uit over hun beleving, appreciatie en verwachtingen op vlak van cultuur in de eigen gemeente. De komende maanden zijn de initiatiefnemers (waaronder het Forum voor Amateurkunsten) wel even zoet met de verwerking van alle enquêtes. Op dinsdag 13 maart 2018 maken we de resultaten wereldkundig. Even benieuwd als wij? Dan verwelkomen we je graag binnenkort in in het Vlaams Parlement in Brussel. 

SCWITCH-toolbox helpt ook lokale verenigingen met GDPR

GDPR is de nieuwe Europese privacyverordening. Deze is nu reeds van kracht, maar alle bedrijven en organisaties hebben nog tot 25 mei 2018 de tijd om zich definitief in orde te stellen met de regelgeving. SCWITCH lanceert een gratis pakket voor lokale verenigingen.

VERENIGINGSWERK: onbelast tot 500 euro/maand bijverdienen: STAND VAN ZAKEN

In opdracht van de regering heeft de RSZ de website "bijklussen.be" ontwikkeld. De informatie die hierop wordt verstrekt, is onder voorbehoud en wordt permanent afgestemd op de evolutie van de politieke besluitvorming.

Transitiereglement voor subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling

Subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling kunnen worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen was 1 oktober 2017, de volgende oproep loopt tot 1 april 2018.

Nieuwe maxima onkostenvergoedingen

In 2018 gelden nieuwe maximumbedragen voor de forfaitaire onkostenvergoedingen. Voor de vrijwilligersvergoeding wordt het dagbedrag max. 34,03 euro (max. 1.361,23 euro per jaar). Voor de kleine vergoedingsregeling (KVR) gaat het maximaal om een dagbedrag van 126,71 euro (max. 2.534,11 euro per jaar).

nieuwe tool brengt vrijwilligerswerk dichterbij

13 Vlaamse steden en gemeenten brengen het vrijwilligerswerk dichter bij hun buurt. Zij zijn de pioniers die vacatures van www.vrijwilligerswerk.be op hun eigen website zullen tonen. De bedoeling is een echt netwerk voor lokaal vrijwilligerswerk uit te bouwen met deze tool.

Fiscale attesten bij giften

N.a.v. de acties ‘verwerven van extra inkomsten’ en ‘aanvullende financiering’, onderzocht het Forum op vraag van de amateurkunstenorganisaties hoe het uitreiken van fiscale attesten bij giften beter benut kan worden binnen de sector.

Scwitch biedt dienstverlening voor zakelijk organisatiemanagement

Het sociocultureel werk pakt uit met een eigen dienstverlener voor zakelijk organisatiemanagement. SCWITCH verleent diensten, aangepast aan de sector, op maat van socioculturele organisaties, in de vorm van instrumenten en organisatiebegeleiding.

nieuwe websites over vrijwilligerswerk

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk bouwde een nieuwe website met basisinformatie over vrijwilligers: vlaanderenvrijwilligt.be. Alle relevante info over vrijwilligerswerk - ook over de vrijwilligerswetgeving - vind je vanaf nu daar terug. Tegelijk lanceert het Steunpunt ook twee campagnewebsites waar iedereen promomateriaal en inspiratie kan vinden voor de Internationale Dag Vrijwilligerswerk en de Week van de Vrijwilliger.
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN