FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Nieuwe maxima onkostenvergoedingen

In 2017 gelden nieuwe maximumbedragen voor de forfaitaire onkostenvergoedingen. Voor de vrijwilligersvergoeding wordt het dagbedrag max. 33,36 euro (max. 1.334,55 euro per jaar). Voor de kleine vergoedingsregeling (KVR) gaat het maximaal om een dagbedrag van 124,66 euro (max. 2.493,27 euro per jaar).

nieuwe tool brengt vrijwilligerswerk dichterbij

13 Vlaamse steden en gemeenten brengen het vrijwilligerswerk dichter bij hun buurt. Zij zijn de pioniers die vacatures van www.vrijwilligerswerk.be op hun eigen website zullen tonen. De bedoeling is een echt netwerk voor lokaal vrijwilligerswerk uit te bouwen met deze tool.

CJP- inspiratiesessies jongerencultuurcommunicatie

Hoe beslissen jongeren waaraan ze hun vrije tijd besteden? Hoe kan je jongeren overtuigen om voor jouw activiteit te kiezen? Via welke kanalen en met welke boodschap spreek je jongeren aan? Waaraan zijn jongeren gevoelig bij het maken van keuzes?

vorming zakelijk tekenen: laat tekenen voor je spreken - zaterdag 29 oktober - hasselt

Leer hoe je aan de hand van tekeningen pittiger en onderhoudender, maar vooral efficiënter en met meer impact kan communiceren met je doelgroep. In deze workshop krijg je aan de hand van korte, toffe opdrachten de basistechnieken van zakelijk tekenen onder de knie.

Fiscale attesten bij giften

N.a.v. de acties ‘verwerven van extra inkomsten’ en ‘aanvullende financiering’, onderzocht het Forum op vraag van de amateurkunstenorganisaties hoe het uitreiken van fiscale attesten bij giften beter benut kan worden binnen de sector.

play and produce - 19 november - Gent

Dj, producer of muzikant? Zet je schrap voor Play & Produce: de dag voor iedereen into electronic music, op zaterdag 19 november in de Vooruit in Gent.

WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EENVOUDIGER VOOR KLEINE VZW'S

Alle privaatrechtelijke spelers, zoals vzw’s, die meer dan 50% overheidsfinanciering ontvangen, zijn onderworpen aan de Wet op de Overheidsopdrachten. Recent is het drempelbedrag voor kleinere opdrachten verhoogd van 8.500 euro naar 30.000 euro. Dat is goed nieuws.

Kunstenaarskaart nodig voor kleine vergoedingsregeling artistieke prestaties

Veel amateurkunstenaars presteren in de praktijk artistieke activiteiten, vaak in aantal en in duur beperkt. Voor die kunstenaars werd de "kleine vergoedingsregeling" (KVR) in het leven geroepen. Voortaan heb je een kunstenaarskaart nodig om van deze regeling gebruik te kunnen maken.

Gatz lanceert witboek aanvullende financiering

Op 24 februari stelde Minister van Cultuur Sven Gatz het ‘Witboek aanvullende financiering voor cultuur’ voor aan de cultuursector. Het witboek geeft een uitgebreid overzicht van mogelijke aanvullende financieringsstromen. Gatz wil naast subsidies nieuwe financieringsmethoden aanboren voor zowel grote, als kleine cultuurorganisaties en ook individuele kunstenaars.

Scwitch biedt dienstverlening voor zakelijk organisatiemanagement

Het sociocultureel werk pakt uit met een eigen dienstverlener voor zakelijk organisatiemanagement. SCWITCH verleent diensten, aangepast aan de sector, op maat van socioculturele organisaties, in de vorm van instrumenten en organisatiebegeleiding.

nieuwe websites over vrijwilligerswerk

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk bouwde een nieuwe website met basisinformatie over vrijwilligers: vlaanderenvrijwilligt.be. Alle relevante info over vrijwilligerswerk - ook over de vrijwilligerswetgeving - vind je vanaf nu daar terug. Tegelijk lanceert het Steunpunt ook twee campagnewebsites waar iedereen promomateriaal en inspiratie kan vinden voor de Internationale Dag Vrijwilligerswerk en de Week van de Vrijwilliger.

Fund-Finder: EU-subsidies voor de creatieve en culturele sector

De Europese Commissie ontwikkelde een nieuwe gids: de Fund-Finder. Culturele en creatieve organisaties kunnen in de gids snuisteren en ontdekken voor welke Europese subsidies ze in aanmerking komen.
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN