FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Vlamo

Vlaamse amateurmuziekorganisatie vzw

Vlamo is de Vlaamse amateurmuziekorganisatie. Ze begeleiden en ondersteunen mensen die zich wijden aan instrumentale muziek. Vlamo telt zo'n 1150 aangesloten amateurmuziekverenigingen, vandaag goed voor 69.000 leden. Daarmee vertegenwoordigen ze een heel kleurrijk landschap van harmonies, fanfares, brass- en doedelzakbands, symfonische ensembles, gitaarensembles, accordeonorkesten, blaaskapellen, showkorpsen en drumbands. Iedereen kan bij Vlamo terecht, ook de individuele muzikant, die (nog) geen deel uitmaakt van een ensemble of orkest. Ook sluiten steeds meer muziekacademies zich aan.

Om jezelf te ontplooien zoek je informatie, kennis op. Het Vlamo-kenniscentrum in Gent beschikt over duizenden partituren, boeken, magazines en cd's. Je vindt er alles wat je wilt weten over componisten en hun muziek. Vlamo organiseert cursussen en bijscholingen voor alle leeftijden, disciplines en niveaus, individueel of in groep zodat je de muziek steeds beter in de vingers krijgt.

Vlamo is zich bovendien bewust van de praktische kant van het spelen. Ze ondersteunen muzikanten, dirigenten of besturen individueel en ter plaatse met artistiek, technisch of organisatorisch advies. Lidmaatschap betekent bovendien ook een verzekering, voor jou en indien je dat wenst voor je instrument.

Vlamo probeert mensen met een hart voor instrumentele muziek te stimuleren met speciale evenementen, projecten en wedstrijden. Het allerlaatste nieuws uit de discipline lees je in Klankbord, het magazine voor de Vlaamse amateurmuzikant, en natuurlijk kan je steeds terecht op de website of bij hun medewerkers.

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN