FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Koor&Stem

Koor&Stem is de landelijke organisatie voor het koorleven in Vlaanderen

Opleiding, ontmoeting en informatie zetten de toon bij Koor&Stem, de organisatie voor vocale muziek die de koorzang en het zingen in Vlaanderen ondersteunt en begeleidt.

Op zingen staat geen leeftijd of vast genre en dus vind je in het opleidingsaanbod van Koor&Stem een ruime keuze aan cursussen en projecten voor alle doelgroepen uit de Vlaamse koorwereld. Er zijn gespecialiseerde opleidingen voor dirigenten van amateurkoren maar ook muziekeducatieve programma’s voor alle onderwijsniveaus. Koorcoaching geeft koren de kans om met gespecialiseerde docenten te werken aan artistieke uitdagingen als stemvorming, gehoortraining, ademhaling.

Er zit muziek in wanneer je mensen samenbrengt. Koor&Stem organiseert daarom vaak nationale en internationale koorontmoetingen - unieke gelegenheden om naar elkaar te luisteren en sterke banden te smeden. Koor&Stem is ook bijzonder actief in een internationaal netwerk van koren en muziekorganisaties.

Informatie kan op allerlei manieren een stimulans zijn. Zo kunnen koren steeds terecht in verschillende bibliotheken voor repertoire-advies, consultatie en bestelling van partituren. Om ruim kans te geven aan repertoirevernieuwing geeft Koor&Stem ook zelf koormuziek uit. Met het nationale tijdschrift Stemband, de Koorkrant, het e-zine, de concertkalender, de website en verschillende blogs, houdt Koor&Stem je voortdurend op de hoogte van initiatieven in de koorwereld.

Koor&Stem werd in 2002 door de Vlaamse Gemeenschap erkend als organisatie voor vocale muziek. In de komende jaren focust Koor&Stem op participatie, zingen met kinderen, Vlaamse koormuziek en opleiding.http://www.koorenstem.be


FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN