FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Danspunt

Danspunt, het Vlaams steunpunt voor amateurdans

Er beweegt wat in Vlaanderen. Danspunt is er voor al wie danst. Dansgroepen, dansscholen, dansspecialisten en individuele dansliefhebbers uit alle dansgenres kunnen bij ons terecht voor vorming, promotie van hun activiteiten, artistieke en organisatorische ondersteuning en verzekering.

De cursussen van Danspunt zijn vaak genreoverschrijdend. Als dansdocent, choreograaf of gevorderde danser leer je zo andere dansdeskundigen kennen, over de grenzen van je dansgenre heen. Daarnaast investeert Danspunt in inhoudelijke verdieping: ze organiseren workshops, kaderdagen en -weekends, infosessies en masterclasses.

Verder biedt Danspunt amateurdansers, dansgroepen en -gezelschappen een podium, want de mogelijkheden om voor een groot publiek op te treden zijn vaak beperkt. Ze organiseren wedstrijden voor dansgroepen in bepaalde dansgenres. Voor individuele dansers voorziet Danspunt doedans- of samendansactiviteiten. De deelnemers maken op die manier kennis met nieuwe, voor hen onbekende, dansgenres. De nadruk ligt op het samen dansen. Iedereen die graag danst, kan zich uitleven op de dansbals en dansinitiaties.

Danspunt beschikt in zijn documentatiecentrum over duizenden dansbeschrijvingen, dansbundels, boeken, tijdschriften, dvd's, video's en cd's. Er is een waardevolle collectie Vlaamse en internationale volksdansen, maar ook een groeiende verzameling werkmateriaal voor andere dansgenres. Je vindt de catalogus op hun website. In Dans.Magazine lees je alles over de dansactualiteit van de verschillende genres en natuurlijk kan je steeds met al je vragen terecht bij onze medewerkers.

 http://amateurkunsten.be/ http://www.danspunt.be


FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN