FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN
vorming


Train-de-trainer 'VERGOEDEN VAN KUNSTENAARS EN DOCENTEN' & infosessie AUTEURSRECHT - 15 MAART 2018

Hoe kun je een artiest of een docent correct vergoeden? Na deze infosessie kent deze materie geen geheimen meer voor jou.

Video's maken en monteren met je smartphone - dinsdag 19 december 2017

Facebook laat vaker video’s in je tijdslijn zien dan andere posts, merken zetten zwaar in op Snapchat en Instagram,… Video wordt steeds belangrijker. Het team van het Forum voor Amateurkunsten wil er graag meer over leren, en nodigt jou en je collega's uit de amateurkunstenorganisaties mee uit voor een dagje opleiding.

GDPR - de Europese verordening over gegevensbescherming - hoe je in regel stellen?

SCWITCH organiseert groepssessies om organisaties te begeleiden bij de toepassing van de GDPR-verordening in hun organisatie. Schrijf gauw in voor de extra sessie voor de amateurkunstensector!

Verslag van de KUNST BUITEN!-sessies - 17, 24 en 26 oktober 2017

Met tien toetsstenen voor een actueel lokaal amateurkunstenbeleid en de KUNST BUITEN!-sessies inspireerden we dit najaar vanuit de praktijk het lokale beleid voor al wie zelf kunst maakt. We waren te gast in Lier, Hasselt en Roeselare.

Train-de-trainer 'vergoeden van kunstenaars en docenten' - 9 maart 2017

Hoe kun je een artiest of een docent correct vergoeden? Na deze infosessie kent deze materie geen geheimen meer voor jou.

Inspiratiedag 'the making of' - 8 november 2016

Het Forum voor Amateurkunsten organiseerde op 8 november 2016 in Gent een 'Inspiratiedag' i.h.k.v. de Week van de Amateurkunsten, met als focus 'The making of'. Hierop waren zo'n 90 geïnteresseerden aanwezig. Een uitgelezen kans om van gedachten te wisselen over mogelijke thematische insteken en de inzetbaarheid en rol van 'Week van de Amateurkunsten. Terugblikken kan via www.wak.be/inspiratiedag.

P-Kaffee Demos: subsidielijn ‘participatieprojecten kansengroepen’ & amateurkunsten - 26 mei 2016

Wil je meer diversiteit in je werking? Benieuwd welke interessante invalshoeken er zijn om vanuit amateurkunsten in te zetten op de participatie van kansengroepen? Weten welke ideeën in andere organisaties leven? Interesse in een aanvraag 'participatieprojecten kansengroepen'? In het verslag van het P-kaffee van 26 mei lees je er alles over.

MATCH inspiratiedag - 1 oktober 2015

Op 1 oktober 2015 organiseerde het Forum voor Amateurkunsten, samen met enkele gewaardeerde partners, een waar inspiratiebad voor al wie in steden en gemeenten aan de slag is of wil met artistiek potentieel. De MATCH inspiratiedag was hét moment om inspirerende cases te ontdekken, ideeën op te doen om de artiesten uit eigen gemeente te ondersteunen en manieren te vinden om bruggen te slaan met andere lokale spelers. Nagenieten, terugblikken of inzoomen op de gepresenteerde inhoud kan hier.

In beweging met partners. Versterken door samenwerken - 22 oktober 2015

Een veranderend publiek en een samenleving in transitie stimuleren organisaties om meer en meer samen te werken. Maar het pad naar een succesvolle samenwerking is niet zo duidelijk uitgetekend en kent op z’n minst een aantal uitdagingen. Bovendien kunnen organisaties heel wat synergie creëren door alle kansen die er in een samenwerking besloten liggen optimaal te benutten.

Trefdag centrumsteden en amateurkunsten - 23 oktober 2014

Het Forum voor Amateurkunsten, Circa (Gent), Fameus (Antwerpen) en Zinnema (Brussel) organiseerden op 23 oktober 2014 in Mechelen een ‘Trefdag voor centrumsteden & amateurkunsten’ voor cultuurprofessionals uit de 13 centrumsteden & Brussel en voor medewerkers uit de 9 amateurkunstenorganisaties. De trefdag was het uitgelezen moment om collega’s te ontmoeten en kennis te maken met hun visie en concrete manier van werken. Het delen van ervaringen en deskundigheid leidde tot heel wat inspiratie om daarna binnen de eigen stad of organisatie verder actief mee aan de slag te gaan.

Vormingskalender School for Social Profit en Publiek Management

De School voor Social Profit en Publiek Management is opgericht in 2008. Ze bieden competentiegericht, interactief en academisch onderwijs en training aan voor toekomstige leidinggevenden en managers uit culturele centra, welzijnsorganisaties, kunstenorganisaties, overheidsorganisaties (lokaal, regionaal federaal), politie, en talloze andere organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks een toegevoegde waarde leveren in de niet commerciële sector.

Kan KIM je helpen? - 16 oktober 2014

Wat als een collega ziek uitvalt? Wat als een collega met jarenlange ervaring binnenkort je organisatie verlaat? Dit zijn herkenbare situaties waarop organisaties soms onvoldoende of te laat inspelen. Kan KIM (kennis- en informatiemanagement) je helpen? Dat was de centrale vraag op een studiedag die het Forum voor Amateurkunsten, SoCiuS en De Ambrassade samen op 16 oktober 2014 organiseerden.

The New Deal - overheid en middenveld samen sterk - 1 april 2014

Gemeentelijke overheden kregen bij de start van hun nieuwe legislatuur te maken met heel wat nieuwigheden en enkele onzekerheden: BBC & meerjarenplanning, financieel onzekere tijden, nieuwe bevoegdheden, inspraakproces van de burger onder hevige tijdsdruk... Hoe kunnen lokale politici, ambtenaren en het middenveld daar er samen het beste van maken? Dat was de inzet van de trefdag met als titel: THE NEW DEAL. Een zoektocht naar creatieve oplossingen en samenwerkingen als antwoord op veranderende tijden.

Werken met de uitdagingen van morgen - 6 december 2013

Welke grote maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen kunnen onze werkvelden de komende jaren beïnvloeden? Dat was de kernvraag op de informatie- en denkdag van 6 december 2013, georganiseerd door het Forum voor Amateurkunsten, Socius en De Ambrassade.

Studiedag diversifiëring middelen en organisatievormen - 17 oktober 2013

Het Forum voor Amateurkunsten, De Ambrassade en Socius organiseren samen een studiedag op 17 oktober 2013 in het Huis van de Sport in Berchem.

Amateurkunsten op trefdag lokaal cultuureducatiebeleid - 23 oktober 2013

Op 23 oktober 2013 organiseerden LOCUS, Departement Cultuur, Jeugd, Sport &Media, ACCE, CANON Cultuurcel, Vitamine C, De Ambrassade en de stad Antwerpen, een trefdag en -avond rond lokaal cultuureducatiebeleid. Centrale vraagstelling was: 'Wat betekent een gedragen beleid inzake cultuureducatie in een stad of gemeente?' Het Forum voor amateurkunsten, Koor&Stem en KUNSTWERKT leverden een actieve bijdrage aan het programma.

Trefmomenten 'Lokaal cultuurbeleid na de ommezwaai. Middenveld en bestuur samen voor een sterk meerjarenplan.'- Terugblik en doc

2012 is een belangrijk jaar voor gemeentebesturen. Midden oktober zijn er verkiezingen en dit in een context vol veranderingen. Denk maar aan BBC, besparingen, interne staatshervormingen, ... Steden en gemeenten zullen in de toekomst autonomer beslissen over de accenten in hun beleid. Welke rol diverse culturele actoren hierin kunnen spelen kwam uitgebreid aan bod op de trefdagen "Lokaal cultuurbeleid na de ommezwaai. Middenveld en bestuur samen voor een sterk meerjarenplan."; een organisatie van het Forum voor Amateurkunsten, FOV, FARO en de provincies. Deze vonden plaats op 31 januari (Gent), 7 februari (Leuven), 9 februari (Antwerpen), 29 februari (Brugge) en 22 maart 2012 (Hasselt).

Terugblik personeelstreffen 2012

Alle personeelsleden van de 9 amateurkunstenorganisaties kwamen samen tijdens het jaarlijkse personeelstreffen op 24 mei 2012 in de Verbeke Foundation te Stekene.

Amateurkunsten in Huis - 7 september 2010

Op dinsdag 7 september 2010 kregen cultuur- en gemeenschapschapscentra, cultuurbeleidscoördinatoren en andere geïnteresseerden de kans om de werking met en voor amateurkunsten met hun collega’s te bespreken. Het werd een dag vol debat, good practices en zoeken naar good solutions. Voor wie er niet bij kon zijn, of wie het nog eens wil herbeleven reiken we hier een aantal teksten, sfeerbeelden en audiofragmenten aan. Deze studiedag was slechts een begin, een inspirerende en hopelijk prikkelende dag die stof biedt tot verder nadenken. Met dank aan onze partners: het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, LOCUS, REC Radiocentrum, vzw Repetitieruimtes, stad Sint-Niklaas, VVC en VVSG.

De artistieke leermeester anno 2010 - 26 oktober 2010

Vlaanderen telt duizenden ‘artistieke leermeesters’ die individuen en groepen coachen. Op dinsdag 26 oktober 2010 kwamen zo’n 250 ervan samen in Gent, op de studiedag ‘Artistieke leermeester anno 2010’. Op dit ontmoetings- en inspiratiemoment kregen de aanwezigen heel wat informatie. Omdat de toehoorders veel input kregen op één dag vind je op deze webpagina tal van verslagen, powerpoints, achtergrondinformatie en inspirerende teksten. Genoeg materie dus om nog even in de ban te blijven van de rol en het belang van kunsteducatie.

Congress 'active cultural participation in Europe - Ghent - 8th to 10th June 2011

From the 8th till 10th of June, the international congress about "active cultural participation in Europe" was held in Ghent. In arts centre "De Vooruit" we could welcome a hundred of guests from all over Europe. The compendium authors, as well as the Amateo network and other interested people grabbed their chance to learn more about active cultural participation and to enrich their network with most interesting people. On this page you can find all the reports and presentations of the congress, as well as some very nice pictures (see below) and the participants list.

Dossier vorming: Business before pleasure

Soms zie je door de bomen het bos niet meer en raak je als kunstenaar of vereniging niet wijs uit bepaalde regelgevingen, subsidiereglementen, vzw-wetgeving ed. Het Forum voor Amateurkunsten kan hier de nodige ondersteuning bieden.

Omgaan met de media

over ‘Omgaan met de media’ met lesgever Karl Van Den Broeck, hoofdredacteur van de Knack.
nieuws

VERSLAG VAN DE KUNST BUITEN!-sessies

Drie locaties (Lier, Hasselt en Roeselare) en in totaal bijna 200 enthousiaste deelnemers. De KUNST BUITEN! sessies staan synoniem voor een vat vol inspiratie en actieve netwerking. Blik samen met ons terug op deze fijne sessies via onze beeldverslagen, video's en presentaties.
 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN