FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

GDPR - de Europese verordening over gegevensbescherming - hoe je in regel stellen?

SCWITCH organiseert groepssessies om organisaties te begeleiden bij de toepassing van de GDPR-verordening in hun organisatie. Schrijf gauw in voor de extra sessie voor de amateurkunstensector!

Interactieve groepssessies met GDPR-experten op 27 november en 11 december (open sessies), op 20 december specifiek voor de amateurkunstensector aan gereduceerde prijs.  

Programma: 

Analyse, inventarisatie en opmaak verwerkingenregister

We maken samen een register voor elke deelnemende organisatie, aan de hand van de antwoorden die iedereen vooraf bezorgde en een collectief vraag-en-antwoordmoment.

Rechten van de ‘betrokkenen

We bekijken wat deze rechten voor elke organisatie betekenen en hoe iedere deelnemer zich kan voorbereiden op vragen van leden naar de toepassing van die rechten.

 Maatregelen met het oog op GDPR-compliance

We overlopen de standaardmaatregelen die iedereen best neemt, op organisatorisch en technisch vlak.

Contracten met externe dienstverleners (leveranciers en partners)

We bekijken wat het concreet inhoudt om alle overeenkomsten van ieders organisatie, licenties en hosting GDPR-compliant te maken. We geven aan hoe iedereen dat binnen de eigen organisatie best aanpakt.

Websites en sociale media

We overlopen de diverse uit te voeren punten met betrekking tot de website en sociale media die elke deelnemende organisatie gebruikt. Concreet: wat met cookies, Google Analytics, privacyverklaringen, enz.?

Open sessies

Duur van de sessie: 3 uur
Begeleiding: medewerker & legal consultant scwitch en Emmanuel Steyaert, GDPR-adviseur
Aantal deelnemers: minimum 10, maximum 15
Data open sessies: 27 november en  11 december. 
Prijs : 120 euro (99,17 excl. btw)  per persoon voor de open sessies

Exclusief voor de sector

Voor de sectororganisaties van de amateurkunstensector organiseren het Forum voor Amateurkunsten en SCWITCH een specifieke sessie op woensdag 20 december 2017.

Duur : 3 uur
Begeleiding: medewerker & legal consultant scwitch en Emmanuel Steyaert, GDPR-adviseur
Start/Stop: onthaal vanaf 9u, stipte start om 9:30u, einde om 12:30u
Locatie: vergaderzaal benedenverdieping Vlamo, Charles De Kerchovelaan 17, 9000 Gent
Kostprijs: 50 euro (incl BTW) per persoon. Er zijn max. 15 plaatsen. 

Inschrijven doe je hier

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN