FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Inspiratiedag 'the making of' - 8 november 2016

Het Forum voor Amateurkunsten organiseerde op 8 november 2016 in Gent een 'Inspiratiedag' i.h.k.v. de Week van de Amateurkunsten, met als focus 'The making of'.
Hierop waren zo'n 90 geïnteresseerden aanwezig. Een uitgelezen kans om van gedachten te wisselen over mogelijke thematische insteken en de inzetbaarheid en rol van 'Week van de Amateurkunsten.
Terugblikken kan via www.wak.be/inspiratiedag.

Van 28 april tot en met 7 mei 2017 is het opnieuw zover. Dan kun je in heel Vlaanderen & Brussel het werk van duizenden vrijetijdskunstenaars bewonderen. 


Deelnemen aan de editie van 2017? 

Je bent cultuurbeleidscoördinator van je gemeente of werkt voor een CC, GC, cultuurdienst, vereniging, jeugddienst, jeugdhuis, vereniging, ...  Je organiseert artistieke of kunstzinnige activiteiten? Actief in een vereniging of buurtcomité? Je wil artiesten een kans geven? Je bent kunstenaar en wil je werk tonen aan het publiek? Voor het eerst op een podium staan?

Kijk dan wat de Week van de Amateurkunsten (WAK) voor jou kan betekenen. De editie van 2017 staat helemaal in het teken van 'The Making Of', een insteek die gedachtenluikjes opent, ideeën sprokkelt en de focus legt op het artistieke proces i.p.v. enkel op het eindresultaat.

Suggesties voor een zinvolle invulling en alle deelname-info krijg je op www.wak.be

De Week van de Amateurkunsten maak je niet alleen. In onze toolbox vind je 101 tips om aan de slag te gaan met de WAK, partners en kunstenaars te vinden en op jouw maat en ritme iets fantastisch uit te werken.

Meer info: www.wak.be

Inkijk in de inspiratiedag: www.wak.be/inspiratiedag

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN